De borgerlige vil ha økt lønnsomhet og forutsigbarhet for landbruket

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

I samarbeidsavtalen mellom de fire borgerlige partiene heter det at avtaleinstituttet i landbruket skal opprettholdes. Videre sier avtalen at ”det skal legges vekt på forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet”.

- Det er bra at avtalen er tydelig på at avtaleinstituttet skal bestå. Vi oppfatter at dette betyr fortsatte jordbruksoppgjør på våren som resulterer i en avtale som blir sendt Stortinget for endelig vedtak, sier Nils T. Bjørke.

- At avtalen understreker at lønnsomhet er en betingelse for endringer i politikken, er viktig.  Vi forutsetter at Høyre og FrP vurderer konsekvensene grundig før omlegginger skjer.

Høyre og FrP startet forhandlingene om regjeringsplattformen tirsdag ettermiddag.

Bjørke peker på at ordlyden i den borgerlige samarbeidsavtalen gir et stort tolkningsrom.

- KrF og Venstre må følge opp samarbeidsavtalen og sikre at intensjonen blir fulgt opp. Vi er glade for at sentrumspartiene understreker at de vil stå sammen for en best mulig politikk, sier Bjørke.

- Vi har registrert at forutsigbarhet blir vektlagt. Landbruk er i sin natur en langsiktig næring, avhengig av forutsigbare rammevilkår. Det kan ta tid før resultater av endringer blir synlige, da vil det være krevende å reversere en utvikling som gir uønsket effekt.

- Vårt mål er økt matproduksjon på norske ressurser og et landbruk over hele landet. Høyre har vært tydelig på at de vil ha økt matproduksjon og at arealet skal utnyttes. Nå må de vise at de er villige til å bruke de virkemidlene som skal til for å nå disse måla, avslutter Bjørke.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere