- Det er bra at avtalen er tydelig på at avtaleinstituttet skal bestå. Vi oppfatter at dette betyr fortsatte jordbruksoppgjør på våren som resulterer i en avtale som blir sendt Stortinget for endelig vedtak, sier Nils T. Bjørke.

- At avtalen understreker at lønnsomhet er en betingelse for endringer i politikken, er viktig.  Vi forutsetter at Høyre og FrP vurderer konsekvensene grundig før omlegginger skjer.

Høyre og FrP startet forhandlingene om regjeringsplattformen tirsdag ettermiddag.

Bjørke peker på at ordlyden i den borgerlige samarbeidsavtalen gir et stort tolkningsrom.

- KrF og Venstre må følge opp samarbeidsavtalen og sikre at intensjonen blir fulgt opp. Vi er glade for at sentrumspartiene understreker at de vil stå sammen for en best mulig politikk, sier Bjørke.

- Vi har registrert at forutsigbarhet blir vektlagt. Landbruk er i sin natur en langsiktig næring, avhengig av forutsigbare rammevilkår. Det kan ta tid før resultater av endringer blir synlige, da vil det være krevende å reversere en utvikling som gir uønsket effekt.

- Vårt mål er økt matproduksjon på norske ressurser og et landbruk over hele landet. Høyre har vært tydelig på at de vil ha økt matproduksjon og at arealet skal utnyttes. Nå må de vise at de er villige til å bruke de virkemidlene som skal til for å nå disse måla, avslutter Bjørke.