Dataflyt blir samvirkeselskap

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Dataflytprosjektet skal etableres som eget samvirkeselskap der Bondelaget går inn på eiersiden.

Dataflytprosjektet har vist at det er et betydelig potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket.

Eget samvirkeselskap

Nå skal prosjektet flyttes over i et eget samvirkeselskap - for "å sikre utviklings-og driftsaktiviteten i prosjektet som har arbeiidet fram et sett med standarder for elektronisk dataflyt, basert på faglige behov og tilgjengelighet på data."

Bondelaget inn på eiersiden

Det nye selskapet der Norges Bondelag går inn på eiersiden med 200.000 kroner skal overta prosjektets rolle, og tilby standarder og infrastruktur for formidling av landbruksbedrifters data - blant annet avregningsdata, fakturadata, regnskapsdata og data fra landbruksdrifta forøvrig. Alt for å sikre effektiv dataflyt gjennom standardisering og tilrettelegging.

Forankring i næringa

-Det er viktig at eierskapet forankres i landbruksnæringa, og at faglaga deltar på eiersiden, vedtok styret i Norges Bondelag da saken var til behandling. Styret innstilte styremedlem Einar Frogner, Hedmark, som styremedlem i selskapet. Frogner har ledet styringsgruppa for prosjektet siden 2011.

Medlemmene i partnerskapet

Partnerskapet som har drevet fram prosjektet siden 2008, besto i utgangspunktet av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri, Sparebank 1 Midt Norge og SR-bank, Landkreditt og Gjensidige. I 2011 kom hele kjøttbransjen gjennom Animalia, hele Sparebank 1-gruppen, Gartnerhallen, Strand Unikorn og Norges Skogeierforbund med i partnerskapet.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Einar Frogner

Les også: Stort potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere