Dataflyt blir samvirkeselskap

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Dataflytprosjektet skal etableres som eget samvirkeselskap der Bondelaget går inn på eiersiden.

Dataflytprosjektet har vist at det er et betydelig potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket.

Eget samvirkeselskap

Nå skal prosjektet flyttes over i et eget samvirkeselskap - for "å sikre utviklings-og driftsaktiviteten i prosjektet som har arbeiidet fram et sett med standarder for elektronisk dataflyt, basert på faglige behov og tilgjengelighet på data."

Bondelaget inn på eiersiden

Det nye selskapet der Norges Bondelag går inn på eiersiden med 200.000 kroner skal overta prosjektets rolle, og tilby standarder og infrastruktur for formidling av landbruksbedrifters data - blant annet avregningsdata, fakturadata, regnskapsdata og data fra landbruksdrifta forøvrig. Alt for å sikre effektiv dataflyt gjennom standardisering og tilrettelegging.

Forankring i næringa

-Det er viktig at eierskapet forankres i landbruksnæringa, og at faglaga deltar på eiersiden, vedtok styret i Norges Bondelag da saken var til behandling. Styret innstilte styremedlem Einar Frogner, Hedmark, som styremedlem i selskapet. Frogner har ledet styringsgruppa for prosjektet siden 2011.

Medlemmene i partnerskapet

Partnerskapet som har drevet fram prosjektet siden 2008, besto i utgangspunktet av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri, Sparebank 1 Midt Norge og SR-bank, Landkreditt og Gjensidige. I 2011 kom hele kjøttbransjen gjennom Animalia, hele Sparebank 1-gruppen, Gartnerhallen, Strand Unikorn og Norges Skogeierforbund med i partnerskapet.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Einar Frogner

Les også: Stort potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere