Dataflytprosjektet har vist at det er et betydelig potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket.

Eget samvirkeselskap

Nå skal prosjektet flyttes over i et eget samvirkeselskap - for "å sikre utviklings-og driftsaktiviteten i prosjektet som har arbeiidet fram et sett med standarder for elektronisk dataflyt, basert på faglige behov og tilgjengelighet på data."

Bondelaget inn på eiersiden

Det nye selskapet der Norges Bondelag går inn på eiersiden med 200.000 kroner skal overta prosjektets rolle, og tilby standarder og infrastruktur for formidling av landbruksbedrifters data - blant annet avregningsdata, fakturadata, regnskapsdata og data fra landbruksdrifta forøvrig. Alt for å sikre effektiv dataflyt gjennom standardisering og tilrettelegging.

Forankring i næringa

-Det er viktig at eierskapet forankres i landbruksnæringa, og at faglaga deltar på eiersiden, vedtok styret i Norges Bondelag da saken var til behandling. Styret innstilte styremedlem Einar Frogner, Hedmark, som styremedlem i selskapet. Frogner har ledet styringsgruppa for prosjektet siden 2011.

Medlemmene i partnerskapet

Partnerskapet som har drevet fram prosjektet siden 2008, besto i utgangspunktet av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri, Sparebank 1 Midt Norge og SR-bank, Landkreditt og Gjensidige. I 2011 kom hele kjøttbransjen gjennom Animalia, hele Sparebank 1-gruppen, Gartnerhallen, Strand Unikorn og Norges Skogeierforbund med i partnerskapet.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Einar Frogner

Les også: Stort potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket