Danner nasjonalt Inn på tunet-samvirke

Publisert 29.03.2016
  • Tips en venn om denne siden

Inn på tunet-aktører over hele landet har gått sammen og dannet et nytt, nasjonalt samvirke for å styrke seg i en stadig hardere konkurranse om oppdragene.

Deltakerne på stiftelsesmøtet for Inn på tunet Norge SA på Værnes, fra venstre: Grethe Sagen, IPT Akershus SA, Trond Rode, IPT Telemark SA, Hege Lindstrøm, IPT Trøndelag, Jon Karlsen, GOAL AS/Norsk bonde- og småbrukarlag, Jorit B. Aanes, Gårdsopplevelser Nord SA, Øystein Nordås, Gårdsopplevelser Nord SA, Vetle Øverland, IPT Telemark SA, nyvalgt styreleder Kolbjørn Almlid, IPT Trøndelag SA, John Østeng, IPT Akershus SA, Ingunn Sigstad Moen, GOAL AS, Amund Johnsrud, Norges Bondelag.

- Ved å gå sammen i et felles samvirke skal vi styrke bondens muligheter til å selge Inn på tunet-tjenester (IPT) og konkurrere om oppdrag hos kommunene, Nav og andre aktuelle kunder, sier Kolbjørn Almlid, styreleder for det nyetablerte samvirket Inn på tunet Norge SA.

Den erfarne politikeren og samfunnsaktøren fra Verran i Nord-Trøndelag, ble valgt til styreleder på stiftelsesmøtet 15. mars. Det nye foretaket eies av regionale organisasjoner som selger IPT-tjenester for sine medlemmer. Norges Bondelag støtter initiativet og er med på eiersida. Brita Skallerud, Bondelagets nestleder, er valgt inn som nestleder i styret for foretaket.

Organisasjonene bak IPT Norge så langt, er IPT Trøndelag SA, IPT Telemark SA, GOAL AS i Hedmark, Gårdsopplevelser Nord SA i Nordland og Norges Bondelag.

- Vi registrerer en stigende interesse for å danne bondeeide salgsorganisasjoner innenfor IPT, og er åpne for å ta flere av dem med på eiersida etter hvert, sier Almlid.

Styrke merkevaren

Det ligger synergier i å samarbeide om oppgaver mellom landsdelene, samtidig som de regionale laga sikrer nødvendig forankring, lokalkunnskap og nærhet i sine områder. Han har derfor tro på at dannelsen av IPT Norge kan stimulere til oppstart av nye IPT-samvirker i flere fylker.

- IPT Norge forplikter seg til å bruke kvalitetssystemet og godkjenningsordningen for IPT i regi av Matmerk. Målet er å styrke Inn på tunet som en merkevare fra landbruket, sier Almlid.

Det er økt oppmerksomhet omkring velferdstjenester, aktivitet og arbeid fra landbruket, samtidig står ressurssterke aktører fra andre miljøer klare til å gå inn i dette markedet og ta gevinsten.

Viktig grep for bonden

- I denne situasjonen er det svært viktig at landbruket sjøl opptrer slik at vi sikrer makt og muligheter i markedet på vegne av bøndene. Dette mener vi etableringa av IPT Norge kan bidra til, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

- Å gå sammen i et samvirke for å oppnå tyngde i et marked, er velkjent i landbruket. Vi ser at den samme modellen er hensiktsmessig også når bonden skal selge tjenester, derfor støtter vi IPT Norge og har valgt å gå aktivt inn på eiersida, poengterer Bartnes  

Foruten Almlid og Skallerud består styret av Vetle Øverland, IPT Telemark, Øystein Nordås, Gårdsopplevelser Nord og Jon Karlsen, GOAL. Karlsen er i tillegg leder av IPT-utvalget i Norsk Bonde- og småbrukarlag. Styret legger opp til å få på plass en daglig leder før sommeren.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere