Danner nasjonalt Inn på tunet-samvirke

Publisert 29.03.2016
  • Tips en venn om denne siden

Inn på tunet-aktører over hele landet har gått sammen og dannet et nytt, nasjonalt samvirke for å styrke seg i en stadig hardere konkurranse om oppdragene.

Deltakerne på stiftelsesmøtet for Inn på tunet Norge SA på Værnes, fra venstre: Grethe Sagen, IPT Akershus SA, Trond Rode, IPT Telemark SA, Hege Lindstrøm, IPT Trøndelag, Jon Karlsen, GOAL AS/Norsk bonde- og småbrukarlag, Jorit B. Aanes, Gårdsopplevelser Nord SA, Øystein Nordås, Gårdsopplevelser Nord SA, Vetle Øverland, IPT Telemark SA, nyvalgt styreleder Kolbjørn Almlid, IPT Trøndelag SA, John Østeng, IPT Akershus SA, Ingunn Sigstad Moen, GOAL AS, Amund Johnsrud, Norges Bondelag.

- Ved å gå sammen i et felles samvirke skal vi styrke bondens muligheter til å selge Inn på tunet-tjenester (IPT) og konkurrere om oppdrag hos kommunene, Nav og andre aktuelle kunder, sier Kolbjørn Almlid, styreleder for det nyetablerte samvirket Inn på tunet Norge SA.

Den erfarne politikeren og samfunnsaktøren fra Verran i Nord-Trøndelag, ble valgt til styreleder på stiftelsesmøtet 15. mars. Det nye foretaket eies av regionale organisasjoner som selger IPT-tjenester for sine medlemmer. Norges Bondelag støtter initiativet og er med på eiersida. Brita Skallerud, Bondelagets nestleder, er valgt inn som nestleder i styret for foretaket.

Organisasjonene bak IPT Norge så langt, er IPT Trøndelag SA, IPT Telemark SA, GOAL AS i Hedmark, Gårdsopplevelser Nord SA i Nordland og Norges Bondelag.

- Vi registrerer en stigende interesse for å danne bondeeide salgsorganisasjoner innenfor IPT, og er åpne for å ta flere av dem med på eiersida etter hvert, sier Almlid.

Styrke merkevaren

Det ligger synergier i å samarbeide om oppgaver mellom landsdelene, samtidig som de regionale laga sikrer nødvendig forankring, lokalkunnskap og nærhet i sine områder. Han har derfor tro på at dannelsen av IPT Norge kan stimulere til oppstart av nye IPT-samvirker i flere fylker.

- IPT Norge forplikter seg til å bruke kvalitetssystemet og godkjenningsordningen for IPT i regi av Matmerk. Målet er å styrke Inn på tunet som en merkevare fra landbruket, sier Almlid.

Det er økt oppmerksomhet omkring velferdstjenester, aktivitet og arbeid fra landbruket, samtidig står ressurssterke aktører fra andre miljøer klare til å gå inn i dette markedet og ta gevinsten.

Viktig grep for bonden

- I denne situasjonen er det svært viktig at landbruket sjøl opptrer slik at vi sikrer makt og muligheter i markedet på vegne av bøndene. Dette mener vi etableringa av IPT Norge kan bidra til, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

- Å gå sammen i et samvirke for å oppnå tyngde i et marked, er velkjent i landbruket. Vi ser at den samme modellen er hensiktsmessig også når bonden skal selge tjenester, derfor støtter vi IPT Norge og har valgt å gå aktivt inn på eiersida, poengterer Bartnes  

Foruten Almlid og Skallerud består styret av Vetle Øverland, IPT Telemark, Øystein Nordås, Gårdsopplevelser Nord og Jon Karlsen, GOAL. Karlsen er i tillegg leder av IPT-utvalget i Norsk Bonde- og småbrukarlag. Styret legger opp til å få på plass en daglig leder før sommeren.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere