Damer på toppen i Østfold

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Martha Mjølnerød fra Spydeberg er ny fylkesleder. Etter 66 år med mannfolk på toppen, går Martha nå inn som første kvinnelige fylkesleder i Østfold Bondelag (stiftet i 1946).

Martha får selskap på toppen av ny nestleder Berit Ullestad fra Rygge. Martha Mjølnerød - fylkesleder i Østfold Bondelag

Årsaken til skiftet er at Bjørn Gimming, etter eget ønske, har trukket seg som fylkesleder, da han i sommer ble valgt inn som styremedlem i Norges Bondelag.

Martha er ei travel dame med fire unger i alderen 14 til 22 år, gård med nesten 900 mål dyrka mark og en produksjon på litt over 2000 slaktegris. I tillegg har hun et brennende engasjement for bondens ve og vel.

I ett år har Martha nå sittet som nestleder i Østfold Bondelag, og hun er godt kjent med den daglige driften av styret. I tillegg til å være opptatt av bøndenes interesser, har hun vært varaordfører i 8 år og er styremedlem i Norsk Rikstoto.

Martha og Berit vil sammen med organisasjonssjef Nina Glomsrud Saxrud, utgjøre AU (arbeidsutvalget) i Østfold Bondelag. Hun sier hun ser fram imot samarbeidet med Berit Ullestad og beskriver Berit som ei veldig dyktig, kunnskapsrik og engasjert dame med stor praktisk forståelse. Og akkurat de samme ordene bruker Berit på å beskrive Martha, så dette ser ut til å bli en knallsterk duo.

Berit er også bonde og driver 350 mål dyrka mark hovedsakelig med produksjon av grønnsaker, men også noe korn og poteter. Med tre barn på 20, 24 og 26 år, lederverv i lokallaget Rygge Bondelag, leder i felles grønt utvalg for Østfold og Akershus, og engasjement i Rygge og omland kontraktdyrkerlag, er ho lik som Martha, ei dame med mange jern i ilden.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere