Dale gjesta Bondetinget

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes og Jon Georg Dale på Bondetinget
Leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes ønskte landbruksminister Jon Georg Dale velkommen til Bondetinget.

Landbruksministeren kom med fire utfordringar til årsmøtet i Norges Bondelag.

-All mat som blir omsett i Noreg skal vere trygg, derfor er det ansvaret bonden tar viktig, sa Jon Georg Dale då han gjesta Bondetinget i dag. Frå talarstolen gav han fire utfordringar til norsk matproduksjon: Mattryggleik, auka matproduksjon, landbruk over heile landet og berekraft.

Opptatt av mattryggleik

- Matproduksjon må ikkje berre vere sikkert i volum, men også i måten han skjer på. All mat som blir omsett i Noreg skal vere trygg, derfor er det ansvaret bonden tar viktig, sa Jon Georg Dale, og viste til den jobben norske bønder har gjort for å nedkjempe MRSA i svinehaldet. Han retta sterk kritikk mot det dårlege dyrehaldet som har blitt avdekka hos enkelte slaktegrisprodusentar den siste tida.

- Det er ikkje akseptabelt ikkje å ta vare på dyra sine viss ein er matprodusent i Noreg, sa statsråden, og utfordra næringa til sjølv å rydde opp, og å gjere det raskt.

Dale utfordra også næringa til å bli meir offensive for å finne marknadsmoglegheiter for maten vi produserer.

- Det må jobbast meir på marknadssida

- Vi skal auke matproduksjonen. Det er marknaden, ikkje politikken som sett grenser for produksjonen. Det må jobbast meir på marknadssida i norsk matproduksjon, sa Dale.

- Vi er for defensive på moglegheitene vi har i den norske marknaden. Viss den innanlandske marknaden skal avgrense produksjonen, kan vi snart ikkje produsere meir. Kostnadane per produserte eining må ned, om vi skal halde oppe konkurransekraften, hevda statsråden.

Dale snakka også om kor viktig det er med landbruk over heile landet.

Inviterte til klimadugnad

- Vi skal ha auka verdiskaping av det norske landbruket. Derfor må vi ha meir kanalisering. Vi må halde opp investeringane og produktiviteten. Det er heilt avgjerande også for rekruttering, sa statsråden.

Den siste utfordringa hans til årsmøtet i Norges Bondelag, var ein dugnad for å kutte klimautslepp.

- Vi har invitert til ein dugnad for å redusere klimautsleppa frå jordbruket. Det er fordi vi erkjenner at det er vanskeleg å reduserere klimautsleppa og samtidig halde opp produksjonen, sa Dale

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere