Bygger ned mer matjord enn vedtatt

Publisert 17.03.2017
  • Tips en venn om denne siden

Jordvern

De foreløpige tallene viser at 5977 dekar dyrket jord ble bygd ned i 2016.

I midten av mars hvert år foreligger KOSTRA-statistikken med foreløpige tall om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommunene. Det mangler 20 kommuner og normalt stiger de endelige tallene. Tilsvarende tall i fjorårets KOSTRA-statistikk var at 6373 dekar dyrket jord ble bygd ned, mens endelige tall ble 6451 dekar.

- Selv om tallene er bedre i år enn i fjor, er jeg fortsatt urolig for jordvernet. Det er langt igjen til det nasjonale målet Stortinget har satt om nedbygging av maksimalt 4000 dekar dyrket jord  innen 2020, sier andre nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

- Vi vet at KOSTRA-tallene er mangelfulle, og at det som er planlagt og vedtatt, men ikke gjennomført i kommunene ikke er synlig i statistikken. Vi har ikke en god nok statistikk for hvor  mye jord som bygges ned, og det er med på å svekke jordvernet, mener Skallerud.

Hun frykter regjeringas ønsker om å liberalisere forpliktelsene til å ta vare på matjorda.

- Vi ser det i deres forslag til endringer og praktisering av lovverket og nasjonale førende dokumenter for arealplanlegging. I tillegg har regjeringen store planer for veiutbygging i Norge uten å ha noen som helst føringer for å ta vare på matjorda. Nær 42 prosent av omdisponeringene er for samferdselstiltak, så vi har fortsatt en jobb å gjøre med jordvern her til lands, sier Brita Skallerud.

Relaterte lenker

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere