Bygdeungdom samlet til årsmøte

Publisert 15.07.2015
  • Tips en venn om denne siden

Ny medlemsrekord og gjenvalg av leder.

Gunn Jorunn Sørum holder tale til årsmøtet. Hun ble senere gjenvalgt som leder.

Denne uka har 155 årsmøteutsendinger vært samlet til årsmøte i Norges Bygdeungdomslag i Modum i Buskerud. Leder Gunn Jorunn Sørum fortalte stolt i sin tale til årsmøtet at NBU ikke har hatt flere medlemmer siden 1994. Hele 6293 personer var medlemmer i NBU ved utgangen av 2014. NBU har ikke vervet flere medlemmer på et år siden 1977! Sørum ble enstemmig gjenvalgt som leder av organisasjonen for et nytt år.

Årsmøtet brukte mye tid på å diskutere årsplan og hvilke aktiviteter NBU skal jobbe med framover. Distriktspolitikk og matproduksjon er viktige politiske områder, samt at de tradisjonelle tevlingene og festene fortsatt skal være sentrale.

Fra årsmøtesalen på NBUs årsmøte

 

Årsmøtet brukte også tid på NBUs økonomi, da NBU gikk på et overraskende underskudd på nær kr 400.000 i fjor. Økt medlemstall gir økte kostnader, og inntektene på bakgrunn av nye medlemmer kommer på et seinere tidspunkt. Budsjettet for 2016 ble vedtatt med et lite underskudd.

Årsmøtebanketten ble avholdt på Blåfargeverket i stilige former. Det var mange flotte bunader å se, og tradisjonen tro ble middagen avsluttet med polonese rundt hele det flotte uteområdet. For anledningen ble et eget NBU-korps trommet sammen for å spille til polonesen.

Årsmøtet avholdes i forkant av landsstevnet, som arrangeres i Vikersund Skiflyvningsarea. Minst 1400 deltakere er ventet til Landsstevnet. Et av høydepunktene er åpen konsert med Hellbillies. Norges Bondelag ønsker bygdeungdommene et flott landsstevne!

PS: Norges Bondelag verva 33 nye medlemmer på årsmøtet i NBU. Vi er veldig fornøyd med så mange unge medlemmer!

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere