Bygdekvinnelaget vil kurse om sunn matglede

Publisert 03.10.2013
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bygdekvinnelag vil arrangere over 200 kurs over hele landet i Aksjon Sunn Matglede.

Generalsekretær Cecilie Aurbakken og leder Kathrine Kleveland i Norges Bygdekvinnelag, foto: Bygdekvinnelaget

 Norges Bygdekvinnelag vil overføre handbåren kunnskap til unge gjennom praktiske kurs om matlaging, sier generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag, Cesilie Aurbakken.

Gjennom måltidet og sunn matglede kan gode vaner etableres på en naturlig måte uten å fokusere primært på helse og ernæring.

Økning i overvekt og livsstilssykdommer

Det har de senere år vært en generell økning i overvekt og livsstilssykdommer i befolkningen. Dette rammer i særlig grad barn og unge. I 2008 var 12-14 % av 8-9 åringene i Norge overvektige i følge Helsedirektoratets rapport ”Utviklingen i norsk kosthold 2010”. Den samme rapporten stadfester at det i Norge har vært en tredobling av personer med type-2 diabetes i løpet av de siste 30 årene. Også andre kostholdsrapporter har påvist dette. Samtidig har man slått fast at nordmenns kosthold i dag består av for mye sukker og mettet fett og for lite grønnsaker, grove kornprodukter, fisk og frukt.

Kostholdsvaner

- Bygdekvinnelaget mener at sunn matglede og gode måltidsopplevelser i familien er avgjørende for sunne matvalg hos dagens unge senere i livet. Dette vil vi gjøre gjennom å inkludere barn og unge i familiens matvalg og målrette ulike aktiviteter mot familier, sier Aurbakken.

Våre kostholdsvaner følger oss gjennom hele livet, og grunnlaget for gode kostholdsvaner legges i tidlig alder. Barn og unge som i tidlig alder er overvektige, har større sannsynlighet for å utvikle livsstilssykdommer senere i livet. Riktig ernæring er derfor avgjørende i det helseforebyggende arbeidet rettet mot barn og unge.

Bygdekvinnelaget vil snu den negative trenden

- Samvær rundt en naturlig sunn livsstil, skaper trygge og gode oppvekstkår for barn. Ved å fokusere på fellesskap og sunn matglede i familien og inkludere barn og unge i arbeidet med endrede kostholdsvaner, vil man legge et varig grunnlag for en sunn og aktiv livsstil senere i livet. Dette vil trolig over tid være med på å snu den negative trenden med økt overvekt og livsstilssykdommer som følge av kosthold, sier leder i Norges Bygdekvinnelag Kathrine Kleveland.

Støtte frå Gjensidigestiftelsen

 

Norges Bygdekvinnelag har fått prosjektstøtten gjennom Gjensidigestiftelsen.

Kontaktinformasjon:
Cesilie Aurbakken, generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag tlf.22 05 48 19,
e-post: cesilie.aurbakken@bygdekvinnelaget.no

Kathrine Kleveland, leder i Norges Bygdekvinnelag tlf. 928 25 162, e-post: kathrine.kleveland@me.com

(Pressemelding)

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere