Generalsekretær Cecilie Aurbakken og leder Kathrine Kleveland i Norges Bygdekvinnelag, foto: Bygdekvinnelaget

 Norges Bygdekvinnelag vil overføre handbåren kunnskap til unge gjennom praktiske kurs om matlaging, sier generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag, Cesilie Aurbakken.

Gjennom måltidet og sunn matglede kan gode vaner etableres på en naturlig måte uten å fokusere primært på helse og ernæring.

Økning i overvekt og livsstilssykdommer

Det har de senere år vært en generell økning i overvekt og livsstilssykdommer i befolkningen. Dette rammer i særlig grad barn og unge. I 2008 var 12-14 % av 8-9 åringene i Norge overvektige i følge Helsedirektoratets rapport ”Utviklingen i norsk kosthold 2010”. Den samme rapporten stadfester at det i Norge har vært en tredobling av personer med type-2 diabetes i løpet av de siste 30 årene. Også andre kostholdsrapporter har påvist dette. Samtidig har man slått fast at nordmenns kosthold i dag består av for mye sukker og mettet fett og for lite grønnsaker, grove kornprodukter, fisk og frukt.

Kostholdsvaner

- Bygdekvinnelaget mener at sunn matglede og gode måltidsopplevelser i familien er avgjørende for sunne matvalg hos dagens unge senere i livet. Dette vil vi gjøre gjennom å inkludere barn og unge i familiens matvalg og målrette ulike aktiviteter mot familier, sier Aurbakken.

Våre kostholdsvaner følger oss gjennom hele livet, og grunnlaget for gode kostholdsvaner legges i tidlig alder. Barn og unge som i tidlig alder er overvektige, har større sannsynlighet for å utvikle livsstilssykdommer senere i livet. Riktig ernæring er derfor avgjørende i det helseforebyggende arbeidet rettet mot barn og unge.

Bygdekvinnelaget vil snu den negative trenden

- Samvær rundt en naturlig sunn livsstil, skaper trygge og gode oppvekstkår for barn. Ved å fokusere på fellesskap og sunn matglede i familien og inkludere barn og unge i arbeidet med endrede kostholdsvaner, vil man legge et varig grunnlag for en sunn og aktiv livsstil senere i livet. Dette vil trolig over tid være med på å snu den negative trenden med økt overvekt og livsstilssykdommer som følge av kosthold, sier leder i Norges Bygdekvinnelag Kathrine Kleveland.

Støtte frå Gjensidigestiftelsen

 

Norges Bygdekvinnelag har fått prosjektstøtten gjennom Gjensidigestiftelsen.

Kontaktinformasjon:
Cesilie Aurbakken, generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag tlf.22 05 48 19,
e-post: cesilie.aurbakken@bygdekvinnelaget.no

Kathrine Kleveland, leder i Norges Bygdekvinnelag tlf. 928 25 162, e-post: kathrine.kleveland@me.com

(Pressemelding)