Budsjettstøtte til landbruket i forhold til BNP i Norge: 0,55% EU: 0,60%

Publisert 20.09.2013
  • Tips en venn om denne siden

Likevel mener OECD at for mye av inntekten til bøndene kommer fra statlige overføringer.

Denne uken kom Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) med en rapport som viser at norske bønder får 63 prosent av lønnen i offentlig støtte, og ligger dermed på verdenstoppen.

Rapporten kan hentes her

Norge, Sveits, Japan, Sør-Korea og Island trekkes frem som verstinger. Hos de fire første mottar bønder over halvparten av inntekten sin fra staten i snitt.

Felles for disse landene er at de ligger på verdenstoppen på det generelle lønnsnivået og har også svært høy BNP per innbygger.

I fredagens Aftenposten trekker Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum frem nettopp dette.

- Norge er et dyrt land, for alle næringer. For landbruket er også de geografiske forholdene vanskelige. Men vi har en målsetting om å produsere mer mat hjemme, og da må vi bruke offentlige overføringer som et av virkemidlene, sier Slagsvold Vedum til Aftenposten.

Tallene ser nemlig helt annerledes ut om man tar utgangspunkt i de ulike landenes bruttonasjonalprodukt (BNP).

- Med verdien av det norske tollvernet (8,5 milliarder) blir andelen av BNP som går til støtte 0,91 prosent i Norge, mot 0,68 prosent i EU, sier direktør i AgriAnalyse Christian Anton Smedshaug.

- Tallene blir enda lavere dersom tollvernet tas ut og bare verdien av direkte støtte over budsjettet beregnes. Da får vi 0.55 prosent i Norge, mot 0.60 prosent i EU. I forhold til verdiskapningen i landet, er jordbruket er en mindre post på budsjettet i Norge enn i EU, sier Smedshaug til Aftenposten.

- Overføringene utgjør uansett en liten andel av statsbudsjettet, bare rundt 1,3 prosent. Og den norske forbrukeren bruker ikke mer enn rundt 11 prosent av inntekten sin på mat. Det er i Europas nedre sjikt, sier Nils T. Bjørke.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere