Budsjettstøtte til landbruket i forhold til BNP i Norge: 0,55% EU: 0,60%

Publisert 20.09.2013
  • Tips en venn om denne siden

Likevel mener OECD at for mye av inntekten til bøndene kommer fra statlige overføringer.

Denne uken kom Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) med en rapport som viser at norske bønder får 63 prosent av lønnen i offentlig støtte, og ligger dermed på verdenstoppen.

Rapporten kan hentes her

Norge, Sveits, Japan, Sør-Korea og Island trekkes frem som verstinger. Hos de fire første mottar bønder over halvparten av inntekten sin fra staten i snitt.

Felles for disse landene er at de ligger på verdenstoppen på det generelle lønnsnivået og har også svært høy BNP per innbygger.

I fredagens Aftenposten trekker Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum frem nettopp dette.

- Norge er et dyrt land, for alle næringer. For landbruket er også de geografiske forholdene vanskelige. Men vi har en målsetting om å produsere mer mat hjemme, og da må vi bruke offentlige overføringer som et av virkemidlene, sier Slagsvold Vedum til Aftenposten.

Tallene ser nemlig helt annerledes ut om man tar utgangspunkt i de ulike landenes bruttonasjonalprodukt (BNP).

- Med verdien av det norske tollvernet (8,5 milliarder) blir andelen av BNP som går til støtte 0,91 prosent i Norge, mot 0,68 prosent i EU, sier direktør i AgriAnalyse Christian Anton Smedshaug.

- Tallene blir enda lavere dersom tollvernet tas ut og bare verdien av direkte støtte over budsjettet beregnes. Da får vi 0.55 prosent i Norge, mot 0.60 prosent i EU. I forhold til verdiskapningen i landet, er jordbruket er en mindre post på budsjettet i Norge enn i EU, sier Smedshaug til Aftenposten.

- Overføringene utgjør uansett en liten andel av statsbudsjettet, bare rundt 1,3 prosent. Og den norske forbrukeren bruker ikke mer enn rundt 11 prosent av inntekten sin på mat. Det er i Europas nedre sjikt, sier Nils T. Bjørke.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere