KrF, her representert ved Line Henriette Hjemdal og Knut Arild Hareide, får budsjettskryt fra Norges Bondelag. Her på besøk på Bondetinget i juni i år.

Kristelig Folkeparti la i dag fram sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2016. I budsjettforslaget går de i mot regjeringas forslag om å fjerne skattefritaket på gårdsoverdragelser innad i familien.

- Det er veldig bra at KrF går inn for å opprettholde denne viktige skatteordninga for landbruket, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Regjeringa foreslag om å fjerne skattefritaket ville fått store konsekvenser for unge bønder som skal ta over gårdsbruk, for enkelte bruk flere hundre tusen kroner. Tre av fire gårdsbruk blir i dag overdratt innad i familien.

- Dette er en svært viktig sak som ville fått konsekvenser for mange. KrF viser her at de tar rekruttering til landbruket på alvor, og det er positivt.

Generalsekretæren er også fornøyd med at de foreslår å øke potten for MRSA-erstatning med 25 millioner kroner.

- Norges Bondelag mener at dette viser at KrF tar folkehelsa på alvor. Vi tar dette som et signal om at KrF ønsker å øke bondens erstatning til å gjelde hele driftstapet bonden får ved sanering ved funn av MRSA-smitte. I dag er egenandelen opp mot 90% for bonden, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.