- Bruk dommen til å få erstatning for sauetap

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget oppfordrer sauebønder til å bruke tingrettsdommen der sauebonde Ola Krokann vant mot staten, til å få erstatning for sine egne sauetap.

I 2008 ble reglene for erstatning for dyr tapt til fredet rovvilt på utmarksbeite strammet inn for norske sauebønder. Sauebonde Ola Krokann fra Oppdal var blant de som fikk bare erstattet deler av sine tap.

Sammen med blant annet Norges Bondelag som partshjelper stevnet han staten inn for Trondheim tingrett. Denne uken fikk sauebonden fullt medhold i retten på at han har krav på hele sitt tap av sau på beite utover normaltapet.

- Denne dommen er svært viktig for sauebøndene. Tingretten har i uallminnelig klare premisser gitt staten en leksjon i læren om bevisvurdering, og det bør staten med Miløverndepartementet i spissen ta lærdom av. Vi forventer derfor at dommen ikke blir anket, og at staten endrer praksis i tråd med dommens premisser, sier juridisk fagsjef Ole Jacob Helmen i Norges Bondelag.

- Vi vil nå sammen med de andre næringsorganisasjonene og Utmarkskommunes sammenslutning vurdere krav om etteroppgjør overfor de andre husdyrholdere som har fått avkortet sin erstatning i strid med lovens ordning. Dessuten vil saken ha stor betydning for sauebøndene ved framtidig tap, sier Helmen.

Les mer: I retten om erstatningspraksis for tap til rovdyr

Les hele dommen her

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere