Bruk av verneområdene er nødvendig

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Bruk av verneområdene er nødvendig for å sikre kulturarven og verneverdiene i kulturlandskapet.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke på verdiskapingskonferanse i Lillehamer, foto: Kari Marte Sjøvik.Det understreket Bondelagsleder Nils T. Bjørke da han innledet under konferansen "Verdiskaping i verneområder" i Lillehammer. Bjørke viste til at over 17 prosent av fastlandet er vernet etter naturmangfoldloven.

Ikke kulisser og villmark

- i må ha levende bygder med aktiv landbruksproduksjon, vi må ha landbruk både i og rundt verneområdene. Det vi IKKE trenger er kulisser og villmark, sa Bjørke.

Husdyrhold med aktivt utmarksbeite

- Hele 15 prosent av de artene som i dag står på den norske rødlista, trues av stigende tregrense. Over 300 arter på rødlista trues fordi det beites for lite, sa Bondelagslederen og pekte på at et moderat beitetrykk med 25 sau per kvadratkilometer hindrer tregrensa i å vandre oppover. -Et pent landskap er positivt for turistnæringen og hyttefolket, sa Bjørke.

Kulturarven

-Landbruket er en viktig bærer og formidler av kulturarven i form av bygninger, mat, tradisjoner, driftsformer og mere til. Da er det samtidig viktig at eierne av fredete kulturminner opplever forutsigbarhet i sine rammebetingelser. Det er nødvendig, understreket Bjørke, - få få inn friske midler for å finansiere vedlikehold av eksistrende fredede bygninger. Kulturminner og tradisjoner er en ressurs, men turistene kan ikke finansiere alt vedlikehold og tilpasning av bygningsmasse.

Tilrettelegging er nødvendig

-Oppføring av næringsbygg for landbruk og reiseliv, parkeringsplasser, stier og fysisk tilretteleging er nødvendig for å drive næring i verneområder, sa Bjørke som innrømmet enkelte utfordringer i forhold til målene i rovdyrforvaltningen og for eksempel motorisert ferdsel i utmark. -En vei til å løse utfordringene er å slippe grunneierne inn i områdestyrene, mente han.

Lokal mat en fantastisk ressurs

-Lokale matvarer er en fantastisk ressurs om egner seg for reiselivsnæringen. Lokale matvarer gir en ekstra dimensjon til reisen, og fremmer stedets egnenart, sa Bondelagsleder Nils T. Bjørke som understreket at tilrettelagte reiselivprodukt ofte er sammensatte produkter som krever stor grad av samhandling.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke.

Bondelagets temasider

Fylkesmann i Oppland, Kristin Hille Valla, Simen Bjørgen i Norsk Kulturarv og Bondelagsleder Nils T. Bjørke, foto: Kari Marthe Sjøvik

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere