Bruk av verneområdene er nødvendig

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Bruk av verneområdene er nødvendig for å sikre kulturarven og verneverdiene i kulturlandskapet.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke på verdiskapingskonferanse i Lillehamer, foto: Kari Marte Sjøvik.Det understreket Bondelagsleder Nils T. Bjørke da han innledet under konferansen "Verdiskaping i verneområder" i Lillehammer. Bjørke viste til at over 17 prosent av fastlandet er vernet etter naturmangfoldloven.

Ikke kulisser og villmark

- i må ha levende bygder med aktiv landbruksproduksjon, vi må ha landbruk både i og rundt verneområdene. Det vi IKKE trenger er kulisser og villmark, sa Bjørke.

Husdyrhold med aktivt utmarksbeite

- Hele 15 prosent av de artene som i dag står på den norske rødlista, trues av stigende tregrense. Over 300 arter på rødlista trues fordi det beites for lite, sa Bondelagslederen og pekte på at et moderat beitetrykk med 25 sau per kvadratkilometer hindrer tregrensa i å vandre oppover. -Et pent landskap er positivt for turistnæringen og hyttefolket, sa Bjørke.

Kulturarven

-Landbruket er en viktig bærer og formidler av kulturarven i form av bygninger, mat, tradisjoner, driftsformer og mere til. Da er det samtidig viktig at eierne av fredete kulturminner opplever forutsigbarhet i sine rammebetingelser. Det er nødvendig, understreket Bjørke, - få få inn friske midler for å finansiere vedlikehold av eksistrende fredede bygninger. Kulturminner og tradisjoner er en ressurs, men turistene kan ikke finansiere alt vedlikehold og tilpasning av bygningsmasse.

Tilrettelegging er nødvendig

-Oppføring av næringsbygg for landbruk og reiseliv, parkeringsplasser, stier og fysisk tilretteleging er nødvendig for å drive næring i verneområder, sa Bjørke som innrømmet enkelte utfordringer i forhold til målene i rovdyrforvaltningen og for eksempel motorisert ferdsel i utmark. -En vei til å løse utfordringene er å slippe grunneierne inn i områdestyrene, mente han.

Lokal mat en fantastisk ressurs

-Lokale matvarer er en fantastisk ressurs om egner seg for reiselivsnæringen. Lokale matvarer gir en ekstra dimensjon til reisen, og fremmer stedets egnenart, sa Bondelagsleder Nils T. Bjørke som understreket at tilrettelagte reiselivprodukt ofte er sammensatte produkter som krever stor grad av samhandling.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke.

Bondelagets temasider

Fylkesmann i Oppland, Kristin Hille Valla, Simen Bjørgen i Norsk Kulturarv og Bondelagsleder Nils T. Bjørke, foto: Kari Marthe Sjøvik

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere