Brita Skallerud i NRK-debatt

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

- Det er krevende at markedsliberalisme og tilknyttet ideologi skal overprøve realitetene og behov for økt matproduksjon, sier Brita Skallerud

«Debatten» på NRK torsdag kveld handlet om landbrukspolitikk. Bondelaget var representert av 2. nestleder, Brita Skallerud.

- Jeg har et inntrykk at det er stor interesse blant folk for å ta landbruksdebatter. Det er krevende at markedsliberalisme og tilknyttet ideologi skal forenes med realitetene og behov for økt matproduksjon, sier Skallerud.

Mot slutten av debatten skapte hun latter i salen da hun parerte Sylvi Listhaugs og Trygve Hegnars utspill om at landbrukspolitikk er altfor komplisert.

Brita Skallerud med morgenavisene hos Bondelaget dagen etter TV-debatten

- Dere som sier at landbrukspolitikk er så vanskelig å forstå. Da kan vi også spørre om hvor mange er det som har kontroll på sin pensjonsordning, sa hun.

- Vi har fått tilbakemeldinger på at det er viktig for Bondelaget å få frem at landbrukspolitikk er så vanskelig som enkelte skal ha det til, sier hun.

- Fjern bearbeiding i utlandet

Debatten startet med at flere aktører sender norske råvarer ut av landet for å bearbeide dem utenlands, for å så importere disse og selge dem som norsk.Marit Arnstad, leder av næringskomiteen, forklarte bakgrunnen for ordningen, som kom som følge av EØS-avtalen. Den ble strammet inn i 2007 til skarpe reaksjoner fra EU og Danmark.

- Hvis statsråden (Sylvi Listhaug) ønsker å stramme inn ordningen, så skal hun få Senterpartiets uforbeholdne støtte, sa Arnstad.

Debatten fra 20. mars kan du se på NRK-TVs nettsider (lenke):

Vil beholde trygg, ren og sikker produksjon

- Vi ønsker ikke denne ordningen. Intensjonen var å starte opp med prøveproduksjon på enkeltprodukter. Nå har det dukket opp firmaer som spesialiserer seg på å utnytte ordningene, og det har gått altfor langt, sa Skallerud.

Debatten utviklet seg til diskusjon om toll og konsesjoner. Listhaug og paneldebattant Trygve Hegnar brukte saken som et eksempel på at det er for mange reguleringer i landbruket. Listhaug tok til orde for å fjerne konsesjonsgrensene for å la bøndene produsere så mye de vil.

- Hovedgrunnen til at vi har konsesjonsgrenser er at vi vil ha en produksjon som er trygg, ren og sikker. Vi vil ikke ha kjempekyllinghus i Norge, sa Skallerud, og påpekte at det er ikke konsesjonsgrenser på storfe og lam.

100.000 arbeidsplasser

Kjell S. Rakkenes, konserndirektør i Nortura, sa at en fjerning av tollen ville være svært ødeleggende for norske arbeidsplasser.

- I motsetning til fiskeindustrien, som ikke klarer å skape noen foredlingsarbeidsplasser i Norge, så klarer landbruket å skape 100.000 arbeidsplasser i i fastlandsøkonomien, påpekte han.

Aina Bartmann, leder av Bondens Marked, viste til en FN-rapport som viser at den eneste måten å fø på en voksende befolkning er i økende grad ta i bruk de lokale fornybare ressursene.

- Det vi tidligere har sett på som ulemper med norsk natur og klima og familielandbruk, er nå i ferd med å bli snudd om til fordeler i den internasjonale matdebatten, sa hun.

- Vi kaster for mye mat

Lederen av Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, ville på sin side ha seg frabedt at norsk mat er dyr og ønsket et annet miljøfokus.

- Norsk mat er ikke dyr. Vi bruker 10-12% av inntekten vår på mat. Juleribba bruker vi 8 minutter på å tjene inn. I løpet av ett år har vi tjent inn nok penger på de 8 minuttene til 50-60 kg juleribbe. Samtidig kaster vi 50kg mat hvert år og mye av den er fullt brukbar, sa han.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere