Bredt engasjement for å sikre medlemmenes interesser

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Jordbruksoppgjøret og stortingsvalget er Bondelagets hovedsaker i 2013 - kontingenten er inntektskilden.

Medlemskontigenten er avgjørende for slagkraften i Bondelagsarbeidet. - Høy oppslutning betyr svært mye for kapasiteten og slagkraften i Norges Bondelag, skrev leder Nils T. Bjørke og generalsekretær Per Skorge i brevet som fulgte medlemskontingenten i februar. I dag forfaller den, kontingenten.

Bondelaget har et bredt engasjement på mange områder for å sikre medlemmenes interesser. Grunneierspørsmål, rovvilt, jordvern, matkjedemakt, skatt og avgift er bare noen av arbeidsområdene leder og generalsekretær viser til i "Kontingentbrevet".

- Den 9. september er det stortingsvalg. Det er store forskjeller i partienes ambisjonsnivå for norsk landbruk. Norges Bondelag vil arbeide for at alle partier kommer med tydelige målsettinger, virkemidler og tiltak for økt matproduksjon på norske ressurser, heter det i Bondelagets brev til  medlemmene.

Fakta om medlemskontingenten:

  • Alle medlemmer betaler personlig kontingent til Norges Bondelag. Satsen er kr 780,-. Medlemmer til og med 25 år og fra og med 67 år samt husstandsmedlemmer betaler redusert sats, kr 515,-.
  • Medlemskontingenten har forfall 1. mars. Innbetaling for den enkelte må skje ved bruk av oppgitt beløp og KID-nr. Dette gjelder også i husstander der ett medlem betaler kontingent for flere medlemmer.
  • Bruksmedlemmer og selskap med jordbruksproduksjon betaler kontingent til Bondelagets Servicekontor AS beregnet ut fra areal og produksjon.
  • Norges Bondelag benytter som hovedregel tall fra søknad om produksjonstilskudd via Statens landbruksforvaltning som grunnlag for areal- og produksjonsavhengig kontingent. Beregningsgrunnlaget er hentet fra søknadsrundene i 2012. Ved endringer i drifta kan medlemmene korrigere kontingentgrunnlaget og motta ny faktura i posten. Endringer kan meldes til fylkeskontoret eller via nettsidene.
  • Avtalegiro: Medlemmer med Avtalegiro mottar kontingentbilaget i posten. Denne skal ikke betales. Beløpet trekkes fra konto 1. mars.
  • E-faktura: Du kan nå takke ja til forslag om eFaktura-avtale når du betaler kontingentkravet. Med eFaktura får du kontingentkravet rett i nettbanken i stedet for i posten, ferdig utfylt med beløp og KID-nr. E-faktura-referansen står på giroen.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Andreas Lunder

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere