Bredt engasjement for å sikre medlemmenes interesser

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Jordbruksoppgjøret og stortingsvalget er Bondelagets hovedsaker i 2013 - kontingenten er inntektskilden.

Medlemskontigenten er avgjørende for slagkraften i Bondelagsarbeidet. - Høy oppslutning betyr svært mye for kapasiteten og slagkraften i Norges Bondelag, skrev leder Nils T. Bjørke og generalsekretær Per Skorge i brevet som fulgte medlemskontingenten i februar. I dag forfaller den, kontingenten.

Bondelaget har et bredt engasjement på mange områder for å sikre medlemmenes interesser. Grunneierspørsmål, rovvilt, jordvern, matkjedemakt, skatt og avgift er bare noen av arbeidsområdene leder og generalsekretær viser til i "Kontingentbrevet".

- Den 9. september er det stortingsvalg. Det er store forskjeller i partienes ambisjonsnivå for norsk landbruk. Norges Bondelag vil arbeide for at alle partier kommer med tydelige målsettinger, virkemidler og tiltak for økt matproduksjon på norske ressurser, heter det i Bondelagets brev til  medlemmene.

Fakta om medlemskontingenten:

  • Alle medlemmer betaler personlig kontingent til Norges Bondelag. Satsen er kr 780,-. Medlemmer til og med 25 år og fra og med 67 år samt husstandsmedlemmer betaler redusert sats, kr 515,-.
  • Medlemskontingenten har forfall 1. mars. Innbetaling for den enkelte må skje ved bruk av oppgitt beløp og KID-nr. Dette gjelder også i husstander der ett medlem betaler kontingent for flere medlemmer.
  • Bruksmedlemmer og selskap med jordbruksproduksjon betaler kontingent til Bondelagets Servicekontor AS beregnet ut fra areal og produksjon.
  • Norges Bondelag benytter som hovedregel tall fra søknad om produksjonstilskudd via Statens landbruksforvaltning som grunnlag for areal- og produksjonsavhengig kontingent. Beregningsgrunnlaget er hentet fra søknadsrundene i 2012. Ved endringer i drifta kan medlemmene korrigere kontingentgrunnlaget og motta ny faktura i posten. Endringer kan meldes til fylkeskontoret eller via nettsidene.
  • Avtalegiro: Medlemmer med Avtalegiro mottar kontingentbilaget i posten. Denne skal ikke betales. Beløpet trekkes fra konto 1. mars.
  • E-faktura: Du kan nå takke ja til forslag om eFaktura-avtale når du betaler kontingentkravet. Med eFaktura får du kontingentkravet rett i nettbanken i stedet for i posten, ferdig utfylt med beløp og KID-nr. E-faktura-referansen står på giroen.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Andreas Lunder

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere