Bred støtte til fortsatt markedsregulering

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Virke-rapport viser støtte i hele verdikjeden til fortsatt å balansere det norske markedet for landbruksvarer.

På oppdrag fra Hovedorganisasjonen Virke har Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) laget en rapport som ser nærmere på hvordan markedet for landbruksvarer blir balansert.

Markedsbalanseringen utføres i dag av samvirkebedriftene Tine, Nortura og Felleskjøpet og skal sikre bøndene avsetning for sine produkter til avtalt pris, uansett hvor de bor i landet, og dagligvarehandelen og matindustrien råvarer.

Sikrer bonden forutsigbarhet

En sentral del av grunnlaget for konklusjonene i rapporten er intervju med de fleste aktørene i verdikjeden for mat. Blant disse er det en bred oppfatning om at markedsreguleringen er nødvendig. I rapporten heter det:

"Det synes å være allmenn aksept for at prisstabilitet for primærprodusenter er et ønsket gode. Alternativet kan være høyere kostnadsnivå i primærproduksjonen. Vi mener oppfatningen kan tolkes som en bred aksept for at vel 40 000 selvstendige næringsdrivere i norsk jordbruk bør ha mulighet for å koordinere sin tilpasning overfor industri og matvaredistribusjon."

- Markedsbalanseringen er en av bærebjelkene for det norske landbruket. Det hindrer store prissvingninger og er derfor et viktig risikoreduserende element for primærnæringa. Det er helt avgjørende for fortsatt forutsigbarhet, både i produksjon og for fremtidige investeringer. Vi er glade for at hele verdikjeden ser verdien av dette, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Rapporten: - Behov for ny gjennomgang

For et par uker tilbake varslet landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) at hun ville sette ned et eget markedsreguleringsutvalg.  Utvalget skal blant annet vurdere om det i det hele tatt er behov for markedsregulering.

Til tross for bred oppslutning om markedsreguleringen, mener forskerne som står bak Virke-rapporten at det er behov for en ny gjennomgang.  Det er blant annet behov for å tydeliggjøre mål og virkemidler i ordningen, og for å tilpasse ordningen til en matsektor som er ganske annerledes enn da ordningen ble innført.

- Vi mener Tine, Nortura og Felleskjøpet gjør en god jobb som markedsregulator. Dette er den mest effektive måten å gjennomføre markedsregulering på – et produsentsamvirke som utøver, finansiert av næringa selv. En gjennomgang kan likevel være positivt fordi det kan avlive en del myter og bidra til å sikre ordningen legitimitet. Markedsreguleringen er helt avgjørende for at vi fortsatt skal kunne ha et landbruk over hele landet og dermed ha muligheten til å nå regjeringens mål om økt matproduksjon, sier Skorge i Bondelaget.

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere