Bra at jakta fortsetter

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Einar Frogner, Norges Bondelag

WWF Norge fikk ikke medhold i Oslo tingrett om at lisensfellingen av ulv må stanses. Norges Bondelag mener det er en riktig beslutning.

- Dette er positivt spesielt for de som lever med ulven nær innpå seg og for beite- og utmarksnæringen som lever av å kunne nytte egne arealressurser. Alle som lever tett på ulv vet hvilke skader den kan gjøre. Derfor er det bra at lisensjakta fortsetter, sier Einar Frogner, styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag.

WWF Norge har i to omganger siden november i fjor saksøkt staten ved Klima- og miljødepartementet. De krevde ny norsk ulveforvaltning fordi de mener dagens forvaltning er i strid med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Samtidig krevde de øyeblikkelig stopp av ulvejakten i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark ved å kreve midlertidig forføyning, noe de i første runde fikk medhold i. 1.desember fattet statsråd Vidar Helgesen et nytt vedtak etter å ha rettet opp de forhold som retten mente var mangler ved det første vedtaket og jakten ble gjenopptatt.  WWF saksøkte deretter staten på nytt med krav om stans av all jakt.  Oslo tingrett ga dem ikke medhold i dette.

- Det er bra at Stortingets vilje blir fulgt opp. Det er bredt politisk flertall bak ulveforliket i Stortinget. Der kom det tydelig frem at Stortinget ikke ønsker at ulvesonene skal utvikle seg til et ulvereservat. Derfor er det viktig at lisensjakta forsetter, sier Einar Frogner.

Norges Bondelag erklærte partshjelp med staten i begge sakene, sammen med Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Utmarkskommunenes sammenslutning. I den første runden deltok også Norges Jeger- og Fiskeforbund.

Ingen fare for bestanden

De siste 20 årene har ulvebestanden i gjennomsnitt vokst med 12 prosent hvert år til tross for at det i disse årene er gjennomført lisensfelling og skadefelling både i Norge og Sverige. Også den norske delbestanden av ulv har vokst betraktelig siden 2004. Dette gjelder både ulv som lever i helnorske revir og ulv som lever i grenserevir med revir både i Norge og Sverige, ifølge Rovdata.

- Den norske delbestanden av ulv vil fortsette å vokse selv etter lisensfellingene i vinter. Rovdata har allerede dokumentert syv helnorske flokker med yngling denne vinteren, mot bare fire helnorske flokker med yngling sist vinter. Av de totalt 42 lisensene er det kun 16 som tillater felling i områder hvor vi i dag har fast forekomst av ulv i Norge, nemlig i revirene til Osdalsflokken og Julussaflokken. De 26 øvrige lisensene er gitt i områder hvor det ikke er fast forekomst av ulv. Den eneste muligheten for at det kan felles ulv her er at det kommer inn streifulver fra Sverige, sier Einar Frogner.

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere