Bør få tilskudd for melkekyr i overgangsåret

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Flytting av kvoteåret for melk gir uheldige konsekvenser for de som har solgt eller leid ut hele melkekvota fra 1. januar 2015. Bondelaget ber departementet rette opp.

Kyr på beite.

I et brev til Landbruks- og matdepartementet ber Norges Bondelag om at en utilsiktet sideeffekt av at kvoteåret for melk ble flyttet tidligere i år, blir rettet opp.

Norges Bondelag har mottatt flere henvendelser fra melkeprodusenter, som enten har solgt eller leid ut hele sin kumelkkvote i omsetningsrunden høsten 2014. Deres bekymring går på at de i søknadsomgangen for produksjonstilskudd i januar 2015, ikke vil være berettiget husdyr- eller driftstilskudd for melkeproduksjon. For å motta disse tilskuddene må bonden ha melkekvote på telledatoen 1. januar 2015. Dette skjer som følge av at kvoteåret vinteren 2014 ble endret fra 1. mars 2014 – 28. februar 2015, til å følge kalenderåret.

Endringene gir et betydelig økonomisk tap for de det gjelder.

Ber LMD rette opp

-I tråd med god forvaltningsskikk har staten plikt til å synliggjøre forhold som kan gi vesentlig økonomisk konsekvens for de som kan bli berørt. Staten har ikke informert produsentene om de økonomiske konsekvensene ved omleggingen av kvoteåret for kumelk sier Per Skorge, generalsekretær i Norge Bondelag.

-Vi ber LMD gjøre et unntak for melkeprodusenter som har solgt eller leid ut hele sin kumelkkvote fra 1. januar 2015, ved at kyr på telledato regnes som melkekyr, og ikke ammekyr, poengterer Skorge.

Kontaktperson i Norges Bondelag:

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere