Bør få tilskudd for melkekyr i overgangsåret

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Flytting av kvoteåret for melk gir uheldige konsekvenser for de som har solgt eller leid ut hele melkekvota fra 1. januar 2015. Bondelaget ber departementet rette opp.

Kyr på beite.

I et brev til Landbruks- og matdepartementet ber Norges Bondelag om at en utilsiktet sideeffekt av at kvoteåret for melk ble flyttet tidligere i år, blir rettet opp.

Norges Bondelag har mottatt flere henvendelser fra melkeprodusenter, som enten har solgt eller leid ut hele sin kumelkkvote i omsetningsrunden høsten 2014. Deres bekymring går på at de i søknadsomgangen for produksjonstilskudd i januar 2015, ikke vil være berettiget husdyr- eller driftstilskudd for melkeproduksjon. For å motta disse tilskuddene må bonden ha melkekvote på telledatoen 1. januar 2015. Dette skjer som følge av at kvoteåret vinteren 2014 ble endret fra 1. mars 2014 – 28. februar 2015, til å følge kalenderåret.

Endringene gir et betydelig økonomisk tap for de det gjelder.

Ber LMD rette opp

-I tråd med god forvaltningsskikk har staten plikt til å synliggjøre forhold som kan gi vesentlig økonomisk konsekvens for de som kan bli berørt. Staten har ikke informert produsentene om de økonomiske konsekvensene ved omleggingen av kvoteåret for kumelk sier Per Skorge, generalsekretær i Norge Bondelag.

-Vi ber LMD gjøre et unntak for melkeprodusenter som har solgt eller leid ut hele sin kumelkkvote fra 1. januar 2015, ved at kyr på telledato regnes som melkekyr, og ikke ammekyr, poengterer Skorge.

Kontaktperson i Norges Bondelag:

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere