Bondevenn ruller gjennom hovedstaden

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

I fjorten dager er busser og trikker i Oslo dekket med en oppfordring om å bli med på dyrkingen av Norge.

En bondevenn-trikk på tur opp Schweigaards gate. Foto: Ole-Marius Aune Sandmo

Gjennom Bondevenn.no har Ola og Kari Nordmann nå mulighet til å gi sin støtte til produksjonen av norsk mat.  Bondevenn-kampanjen har til hensikt å vise verdien av landbruket og trygg, naturlig mat fra hele landet.

Nettsiden gir et innblikk i norsk matproduksjon, men også muligheter til å støtte landbruket gjennom ulike aktiviteter.  I løpet av få uker har 450 nordmenn rukket å gi sin støtte til næringa gjennom plakatgeneratoren på bondevenn.no. 

Nå vil vi ha med enda flere på laget, og i Oslo skal reklame på busser og trikker bidra til dette. I fjorten dager vil du kunne se reklame for bondevenn både ute og inne på kollektivtrafikken i hovedstaden.

Bondevenn-buss foran Stortinget.

 

Bondevenn på innsiden av Oslo-trikken. Foto: Ragna Kronstad.

Norsk matproduksjon får to nye støttespillere i morgenrushet. Foto: Ragna Kronstad.

Vi ønsker oss bilde av bondevenn-busser og trikker fra forskjellige steder i Oslo. Send oss ditt bilde på infopost@bondelaget.no.

 

 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere