Årsmøtet til Norges Bondelag avholdes 7. og 8. juni. 300 delegater, gjester og ansatte vil følge møtet fra salen. Via bondelaget.no kan også du følge programmet fra Lillehammer. 

Sendingen starter med talen til leder Lars Petter Bartnes ca. kl. 9 onsdag og følges av generaldebatten. I løpet av disse to dagene skal organisasjonen også vedta et nytt næringspolitisk program og vi vil få høre fra gjester som Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre og landbruksminister Jon Georg Dale. 

Sendingen er et samarbeid mellom Bondelaget, Bondebladet og Nationen. 

Omtrentlig sendeskjema

Det kan oppstå endringer og forskyving underveis.

Onsdag 8. juni

09.00-09.45      Leders tale v/Lars Petter Bartnes

10.00-12.00      Generaldebatt

13.00-13.45      Innlegg v/Statsråd Jon Georg Dale

13.45-14.30      Generaldebatt

15.00-17.10      Generaldebatt

17.15-17.30       Lovendringer

17.30-18.00       Hilsninger fra politikere og øvrige gjester til årsmøtet

 

Torsdag 9. juni

08.30-08.50       Årsmelding 2015 / Styrets beretning – konsernregnskap for Norges Bondelags for 2015.

08.50-09.20       Generaldebatt, oppsummering og vedtak

09.40-12.00       Næringspolitisk program 2016 – 2020

13.00-13.45       Innlegg ved Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet

13.45-14.45       Valg og godtgjøringer

15.00-15.45       Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2017

15.45-16.15       Næringspolitisk program  - oppsummering og vedtak

16.15-16.30       Avslutning