Bondestøtte til pelsdyrnæringen

Publisert 25.08.2016
  • Tips en venn om denne siden

Om lag tre av fire bønder er positive til å videreføre pelsdyroppdrett i Norge. Dette viser tall fra en fersk undersøkelse som Sentio har utført på oppdrag fra Nationen.

Blårev og shadowvalp. Foto: Norges Pelsdyralslag.

I høst vil landbruks- og matminister Jon Georg Dale legge fram en stortingsmelding om pelsdyr i Norge. Det har vært mye debatt om fremtidens pelsdyrnæring, også innad i landbruksnæringen, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes. Han understreker imidlertid at skepsisen er relativt liten blant medlemmene i Norges Bondelag, og han håper at regjeringen går inn for en videreføring av næringa.

- Norsk pelsdyroppdrett er en viktig del av næringsgrunnlaget for mange bønder, blant annet for flere med som driver mindre gårdsbruk og er avhengig pelsdyroppdrett som en del av produksjonsgrunnlaget. På den måten spiller pelsdyr en viktig rolle for å sikre mangfoldet i norsk landbruk, sier Bartnes.

Bondelagslederen mener at god dyrevelferd er og skal fortsatt være en forutsetning for videre pelsdyrdrift i Norge, og mener at bevisstheten om dette innad i næringen er svært høy.

- Det har vært mye debatt om næringens framtid, og det har også blitt avdekket noen tilfeller hvor dyrevelferden på pelsdyrgård ikke har vært god nok. Slike tilfeller skal slås hardt ned på, og bonden har et viktig ansvar for sikre at dyrene på gård har det godt, sier Bartnes.

Undersøkelsen viser at skepsisen til pelsdyrnæringen er langt høyere blant kvinnelige bønder enn mannlige. Mens hele 77 prosent av de mannlige bøndene sier nei til et forbud mot norsk pelsdyr, svarer bare 58 prosent av de kvinnelige bøndene at de er motstander av pelsforbud.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere