Bondestøtte til pelsdyrnæringen

Publisert 25.08.2016
  • Tips en venn om denne siden

Om lag tre av fire bønder er positive til å videreføre pelsdyroppdrett i Norge. Dette viser tall fra en fersk undersøkelse som Sentio har utført på oppdrag fra Nationen.

Blårev og shadowvalp. Foto: Norges Pelsdyralslag.

I høst vil landbruks- og matminister Jon Georg Dale legge fram en stortingsmelding om pelsdyr i Norge. Det har vært mye debatt om fremtidens pelsdyrnæring, også innad i landbruksnæringen, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes. Han understreker imidlertid at skepsisen er relativt liten blant medlemmene i Norges Bondelag, og han håper at regjeringen går inn for en videreføring av næringa.

- Norsk pelsdyroppdrett er en viktig del av næringsgrunnlaget for mange bønder, blant annet for flere med som driver mindre gårdsbruk og er avhengig pelsdyroppdrett som en del av produksjonsgrunnlaget. På den måten spiller pelsdyr en viktig rolle for å sikre mangfoldet i norsk landbruk, sier Bartnes.

Bondelagslederen mener at god dyrevelferd er og skal fortsatt være en forutsetning for videre pelsdyrdrift i Norge, og mener at bevisstheten om dette innad i næringen er svært høy.

- Det har vært mye debatt om næringens framtid, og det har også blitt avdekket noen tilfeller hvor dyrevelferden på pelsdyrgård ikke har vært god nok. Slike tilfeller skal slås hardt ned på, og bonden har et viktig ansvar for sikre at dyrene på gård har det godt, sier Bartnes.

Undersøkelsen viser at skepsisen til pelsdyrnæringen er langt høyere blant kvinnelige bønder enn mannlige. Mens hele 77 prosent av de mannlige bøndene sier nei til et forbud mot norsk pelsdyr, svarer bare 58 prosent av de kvinnelige bøndene at de er motstander av pelsforbud.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere