Bondestøtte til pelsdyrnæringen

Publisert 25.08.2016
  • Tips en venn om denne siden

Om lag tre av fire bønder er positive til å videreføre pelsdyroppdrett i Norge. Dette viser tall fra en fersk undersøkelse som Sentio har utført på oppdrag fra Nationen.

Blårev og shadowvalp. Foto: Norges Pelsdyralslag.

I høst vil landbruks- og matminister Jon Georg Dale legge fram en stortingsmelding om pelsdyr i Norge. Det har vært mye debatt om fremtidens pelsdyrnæring, også innad i landbruksnæringen, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes. Han understreker imidlertid at skepsisen er relativt liten blant medlemmene i Norges Bondelag, og han håper at regjeringen går inn for en videreføring av næringa.

- Norsk pelsdyroppdrett er en viktig del av næringsgrunnlaget for mange bønder, blant annet for flere med som driver mindre gårdsbruk og er avhengig pelsdyroppdrett som en del av produksjonsgrunnlaget. På den måten spiller pelsdyr en viktig rolle for å sikre mangfoldet i norsk landbruk, sier Bartnes.

Bondelagslederen mener at god dyrevelferd er og skal fortsatt være en forutsetning for videre pelsdyrdrift i Norge, og mener at bevisstheten om dette innad i næringen er svært høy.

- Det har vært mye debatt om næringens framtid, og det har også blitt avdekket noen tilfeller hvor dyrevelferden på pelsdyrgård ikke har vært god nok. Slike tilfeller skal slås hardt ned på, og bonden har et viktig ansvar for sikre at dyrene på gård har det godt, sier Bartnes.

Undersøkelsen viser at skepsisen til pelsdyrnæringen er langt høyere blant kvinnelige bønder enn mannlige. Mens hele 77 prosent av de mannlige bøndene sier nei til et forbud mot norsk pelsdyr, svarer bare 58 prosent av de kvinnelige bøndene at de er motstander av pelsforbud.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere