Bondestøtte til pelsdyrnæringen

Publisert 25.08.2016
  • Tips en venn om denne siden

Om lag tre av fire bønder er positive til å videreføre pelsdyroppdrett i Norge. Dette viser tall fra en fersk undersøkelse som Sentio har utført på oppdrag fra Nationen.

Blårev og shadowvalp. Foto: Norges Pelsdyralslag.

I høst vil landbruks- og matminister Jon Georg Dale legge fram en stortingsmelding om pelsdyr i Norge. Det har vært mye debatt om fremtidens pelsdyrnæring, også innad i landbruksnæringen, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes. Han understreker imidlertid at skepsisen er relativt liten blant medlemmene i Norges Bondelag, og han håper at regjeringen går inn for en videreføring av næringa.

- Norsk pelsdyroppdrett er en viktig del av næringsgrunnlaget for mange bønder, blant annet for flere med som driver mindre gårdsbruk og er avhengig pelsdyroppdrett som en del av produksjonsgrunnlaget. På den måten spiller pelsdyr en viktig rolle for å sikre mangfoldet i norsk landbruk, sier Bartnes.

Bondelagslederen mener at god dyrevelferd er og skal fortsatt være en forutsetning for videre pelsdyrdrift i Norge, og mener at bevisstheten om dette innad i næringen er svært høy.

- Det har vært mye debatt om næringens framtid, og det har også blitt avdekket noen tilfeller hvor dyrevelferden på pelsdyrgård ikke har vært god nok. Slike tilfeller skal slås hardt ned på, og bonden har et viktig ansvar for sikre at dyrene på gård har det godt, sier Bartnes.

Undersøkelsen viser at skepsisen til pelsdyrnæringen er langt høyere blant kvinnelige bønder enn mannlige. Mens hele 77 prosent av de mannlige bøndene sier nei til et forbud mot norsk pelsdyr, svarer bare 58 prosent av de kvinnelige bøndene at de er motstander av pelsforbud.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere