Bondesjefer for en dag

Publisert 29.10.2015
  • Tips en venn om denne siden

Torsdag hadde Bondelaget fire ungdommer som sjefer.

Bak fra venstre: Astrid Solberg, Ida Riis-Johansen, Sverre Skjauff og Marthe I. Østvang. Foran Kjersti Haugen.

Under Operasjon Dagsverk deltar videregående-elever fra hele landet i arbeidslivet for en dag. Inntektene går til Amnestys Internationals arbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter i Chile, Peru og Argentina. For noen uker siden søkte Norges Bondelag etter ungdommer som ville arbeide som organisasjonssjef hos oss for en dag.

- Vi gjorde det samme i fjor med stor suksess, og i år var interessen så stor og kandidatene så bra at vi valgte å ta inn fire stykker. Vi fikk 13 søknader og flere henvendelser via telefon, sier Astrid Solberg, som vanligvis har stillingen som organisasjonssjef.

Høyre og Senterpartiet

De fire som ble valgt er Sverre Skjauff fra Bærum, Ida Riis Johansen fra Skien, Kjersti Haugen fra Haugesund og Marthe I. Østvang fra Jønsberg. I løpet av dagen har elevene blant annet fått en innføring i aktuelle landbrukspolitiske spørsmål og Bondelagets virksomhet og historie. De ”nye sjefene” har også bidratt med innspill til kampanjen som organisasjonen skal ha i forkant av jordbruksforhandlingene kommende vår.

Elevene har ulik bakgrunn og motivasjon for å søke seg til Norges Bondelag under Operasjon Dagsverk.

- Bondelaget er en av landets største medlemsorganisasjoner og opererer på et spennende politikkområde som jeg ikke har stor befatning med til daglig. Vi ungdomspolitikere er gjerne litt skråsikre når det kommer til ulike politiske spørsmål, men det reelle bildet ikke så svart-hvitt. Det er nyttig å se hvordan ulike organisasjoner forholder seg til ulike politiske spørsmål, sier Sverre Skjauff som har vært formann i Bærum Unge Høyre og sitter i styret for Akershus Unge Høyre.

Også Ida Riis-Johansen er politisk aktiv, som leder for Senterungdommen i Telemark og bystyrerepresentant for Skien Senterparti.

- Dette er et politikkområde som jeg allerede har en del kjennskap til, men min holdning er at man aldri kan lære for mye. I tillegg skal jeg ta over familiegården så det er verdifullt å kjenne bedre til det arbeidet som Bondelaget gjør, sier hun.

Marthe I. Østvang er elev på VG3 agronom ved Jønsberg videregående skole.

- Arbeid i Bondelaget er nært relatert til det jeg driver med til daglig, og det er interessant å se hva som skjer på et høyere nivå enn landbruksutdanningen.

WORKSHOP: Elevene diskuterer innspill til Bondelagets vårkampanje

- De unge bryr seg om hvordan maten blir til

Alle fire mener det finnes både bevissthet og engasjement for mat og landbruk blant ungdom der de kommer fra.

- Jeg tror ikke landbruk er en kjempestor sak i det daglige for folk på vår alder, men jeg tror mange er generelt opptatt av mat. Spørsmål som engasjerer er gjerne hvor maten kommer fra, at den er kortreist, økologi, miljøvern og dyrevelferd. For framtidens landbruk blir det viktig å vise at det er en tydelig kobling mellom landbrukspolitikken og den maten folk spiser, sier Riis-Johansen.

- Der jeg kommer fra opplever jeg dessverre at det for mange er viktigere at maten er billig enn hva den inneholder. For framtiden blir det viktig å vise at landbrukspolitikken ikke bare handler om bonden og bondens rettigheter, men at det handler hvordan maten produseres og at dette er viktig for hele folket. Det handler om at klarer å bruke hele landet, at vi ikke må ende opp med en industrilandbruk og at vi klarer å holde bruken av medisiner i matproduksjonen nede, sier Kjersti Haugen.

Økologi og bærekraft

De fire er enige om at hensynet til klima og miljø blir stadig viktigere når det kommer til hvordan maten produseres.

- Jeg mener det i framtiden må være flere som driver økologisk landbruk. Det må bli lettere enn i dag å legge om til økologisk. Gjennom landbruksutdanningen har vi lært at dersom vi driver jorda slik vi driver den i dag vil den være ødelagt i løpet av 60 år. Det er ikke bærekraftig, sier Marthe I. Østvang.

- Jeg har ikke inntrykk av at det er den helt store landbruksinteressen der jeg kommer fra, men det er mange som er opptatt av at maten er produsert på en miljøvennlig måte, gjerne økologisk. Dette er viktigere enn i hvilket land maten er produsert. Samtidig tror jeg folk, også i Bærum, har respekt og setter pris på det norske landbruket og den jobben bonden gjør, sier Skjauff.

- Det viktigste i framtidens landbruk er å sørge for miljømessig og økonomisk bærekraft, sier han.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere