Bønder på klatrekurs i Aurland

Publisert 06.10.2015
  • Tips en venn om denne siden

Sommarbeite på Vestlandet kan gi bøndene utfordringar ein fjellklatrar verdig. I Aurland har Bondelaget gått nye vegar og fått opplæring hjå den lokale klatreklubben.

Av: Gøril Tveiten Lie, leiar i Aurland Bondelag

Mange av beiteområda i sognakommunene er av ein slik art at bønder ofte må førebu seg på redningsaksjonar for å få dyra trygt heim til gards. Ein bonde må sjølv definere kva ein treng for kunnskap for å ha eit sikkert arbeid. Fleire av oss har nok stått i fjellsidene, kjent på kaldsvetten og grubla: korleis skulle ein eigentleg ha festa tauet, og korleis var nå denne knuten som såg ut som eit åttetal.. Det er då ein skjønar at ein treng eit kurs.

På klatrekurs

Bondelaget i Aurland tok derfor kontakt med Aurland klatreklubb, og klatrekurset var snart ein realitet. Både aurlendingar og lærdøler meldte seg på, med stort aldersspenn; yngste deltakar var 12! Kurset strekte seg over to dagar, heile vegen leia stødig av  Kristjan Arnason og hjelparar frå den lokale klatregruppa. Første dag vart tilbrakt i den flotte klatreveggen i Aurlandshallen. Her hadde me teori, knutetrening og elementær sikring i trygge forhold. Andre dag derimot var me overlatne til dei premissane som naturen sjølv set, like over tunnellopningen på verdas lengste tunnell.

Ei lærerik oppleving

Det kitla godt i magen å skulle la seg sleppe ned den 15 meter høge veggen, med biltrafikken berre få meter unna ein avsats lenger ned. Dei som køyrde E16 denne dagen fekk god underhaldning på veg inn i tunnellmørkret. Trass i nerver og høg puls, kunne alle deltakarane føle seg i trygge hender. Sikkerhet og rutine var prioritet ein. Kyndig og erfaren leiing gjorde kurset til ei god, morosam og ikkje minst lærerik oppleving for alle deltakarane. Dei gode tilbakemeldingane gjer at me neppe har sett siste klatrekurset i Aurland.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere