Bønder over hele landet møter forbrukerne i butikken

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Ved å velge norske matvarer, får du mer på kjøpet, står det på klistremerkene som norske bønder setter på matvarer fra norsk landbruk i dag.
Ved å velge norske matvarer, får du mer på kjøpet, står det på klistremerkene som norske bønder setter på matvarer fra norsk landbruk i butikkene i dag.

På tirsdag brøt bøndene jordbruksforhandlingene. I dag viser vi deg at du får mer enn mat når du handler norske varer i matbutikken.

- Ved å velge norsk mat når du handler, får du mer på kjøpet. Med regjeringens politikk kan vi miste mangfoldet av gårder over hele landet og det vil bli mindre mat på norske ressurser, sier Bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

I dag er bønder over hele landet på plass i matbutikker for å gjøre folk oppmerksomme på hvilke matvarer som har råvarer fra norske bønder. Det gjør vi ved å feste klistremerker på noen av disse matvarene i butikkene, og fortelle deg hva du får på kjøpet:

  • Når du kjøper norsk mat vet du at dyra har god helse, og at maten er trygg.Klistremerke La oss lage maten din
  • Ved å kjøpe mat produsert av oss bidrar du også til levende bygder og åpne landskap.
  • Landbruket er grunnlaget for 90 000 arbeidsplasser, på gårdene og i foredlingsindustrien. Dette er fastlands-Norges største industri.
  • Vi vil løfte hele landbruket, og spesielt satse på de små og mellomstore gårdene. Vi kan ikke ta ansvar for den retningen regjeringa ønsker å føre norsk jordbruk, og som svekker norsk matproduksjon. Derfor har vi brutt årets jordbruksforhandlinger.

 

Ingen satsing på landbruket

- Regjeringa vil ikke satse på landbruket. Dette oppgjøret handler om hvordan vi skal produsere mat i framtida. Vi kan ikke ta ansvar for den retningen regjeringa ønsker å føre norsk jordbruk, og som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes.

- Vi vil ha et løft for landbruket fordi vi trenger både små og store gårder for å produsere mer mat i Norge. Da må det lønne seg å bruke matjorda der den ligger. Det er viktig å løfte de mindre bruka for å hindre at mer jord går ut av drift, på Vestlandet, i Nord-Norge og Agder. Stortinget har nylig sagt nei til regjeringas retning, understreker han.

 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere