- Ved å velge norsk mat når du handler, får du mer på kjøpet. Med regjeringens politikk kan vi miste mangfoldet av gårder over hele landet og det vil bli mindre mat på norske ressurser, sier Bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

I dag er bønder over hele landet på plass i matbutikker for å gjøre folk oppmerksomme på hvilke matvarer som har råvarer fra norske bønder. Det gjør vi ved å feste klistremerker på noen av disse matvarene i butikkene, og fortelle deg hva du får på kjøpet:

  • Når du kjøper norsk mat vet du at dyra har god helse, og at maten er trygg.Klistremerke La oss lage maten din
  • Ved å kjøpe mat produsert av oss bidrar du også til levende bygder og åpne landskap.
  • Landbruket er grunnlaget for 90 000 arbeidsplasser, på gårdene og i foredlingsindustrien. Dette er fastlands-Norges største industri.
  • Vi vil løfte hele landbruket, og spesielt satse på de små og mellomstore gårdene. Vi kan ikke ta ansvar for den retningen regjeringa ønsker å føre norsk jordbruk, og som svekker norsk matproduksjon. Derfor har vi brutt årets jordbruksforhandlinger.

 

Ingen satsing på landbruket

- Regjeringa vil ikke satse på landbruket. Dette oppgjøret handler om hvordan vi skal produsere mat i framtida. Vi kan ikke ta ansvar for den retningen regjeringa ønsker å føre norsk jordbruk, og som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes.

- Vi vil ha et løft for landbruket fordi vi trenger både små og store gårder for å produsere mer mat i Norge. Da må det lønne seg å bruke matjorda der den ligger. Det er viktig å løfte de mindre bruka for å hindre at mer jord går ut av drift, på Vestlandet, i Nord-Norge og Agder. Stortinget har nylig sagt nei til regjeringas retning, understreker han.