«Bønder og psykisk helse» nominert til Helseprisen 2019

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Tidligere mat-og landbruksminister Bård Hokksrud var tilstede da prosjektet "Unge bønder og psykisk helse" ble lansert i Landbrukets Hus 10.oktober 2018. Bondelagsleder Lars Petter Bartnes bak.

Prosjektet setter søkelyset på viktigheten av god psykisk helse blant bønder, spesielt unge og ny bønder.Tre prosjekter er nominert og frem til 25.november kan man stemme på sin favoritt.

Målet til prosjektet er å sette psykisk helse i landbruket på dagsorden for å øke kunnskapen om psykisk helse for bønder, og samtidig gjøre det lettere å be om hjelp tidlig.

Mental Helse Ungdom har ledet prosjektet som er et bredt samarbeid med Norges Bondelag, TINE, Nortura, Norsk Landbrukssamvirke, Norsk Landbruksrådgivning, Felleskjøpet Agri, Norsk Bonde -og Småbrukarlag, Norges Bygdeungdomslag og Ruralis.

Bønder og psykisk helse handler om å utvikle og gjennomføre enkle tiltak som kan forebygge psykiske plager og fremme god psykisk helse blant unge bønder, slik at de velger yrket og blir værende.

- Vi er opptatt av at det skal være greit for bønder å snakke om psykisk helse og det trenger vi i å bli bedre på. Det er ekstra inspirerende å bli nominert til en slik pris med et så viktig tema,  sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Juryens begrunnelse

Stiftelsen Dam står bak prisen og i juryens begrunnelse heter det:

«Bønder og psykisk helse er en problematikk som har gått under radaren til nå. Det er en gruppe som man sjelden tenker trenger hjelp til å takle psykiske utfordringer. I bunnen ligger et spennende samarbeid med næringen og organisasjoner som representerer norske bønder.»

Tre prosjekter er nominert og på nettsiden til Stiftelsen Dam kan man frem til 25.november stemme på sin favoritt 

Vikitg arbeid for Bondelaget

For Bondelaget som organisasjon er bønders helse noe det jobbes bredt med, og god psykisk helse er en del av dette.

Godt bondevett er en nettside om psyksike helse i landbruket der erfaringer og historier fra bønder deles. Halvparten av befolkningen vil i løpet av livet gå gjennom perioder der den psykiske helsa utfordres. Landbruket skiller seg ikke fra resten av samfunnet her, men gjennom denne nettsiden gjør vi et målrettet grep for å øke bevisstheten og kunnskapen i næringa vår om temaet.

På nettsiden finner du 12 forskjellige intervjuer som forteller om ulike sider ved psykisk helse - fra bonden med egne erfaringer med psykisk sykdom, til fagpersoner fra Rådet for psykisk helse og Mattilsynet, og bønder som gir sitt perspektiv på hva som kan gjøre en forskjell i hverdagen.

 

 

 

 

 

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere