- Bønder kan ikke regne på timelønna

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Solveig valgte å produsere norsk mat foran en karriere som siviløkonom. Møt henne på gården hjemme i Rana.

Like etter fullført utdannelse som siviløkonom valgte Solveig Bratteng Rønning (30) å ta over familiegården.

Vi har fulgt Solveig gjennom en arbeidsdag på gården i Rana kommune i Nordland. Trykk på bildet øverst i artikkelen, eller her,  for å se videoreportasjen.

Mer norsk mat krever høyere inntekter

Stortinget har bedt norske bønder om å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten. Samtidig må bøndene forholde seg til en arbeidssituasjon med lange arbeidsdager, lite ferie og dårlig betalt for de timene de legger ned.

Gjennomsnittslønna til den norske lønnstakeren er 470.000 kroner. Ingen av produksjonsformene i det norske landbruket kan konkurrere med lønnstakeren på inntekt. Norske bønder er glade i jobbene sine, og klare til å nå Stortingets mål, men dette kan likevel bli vanskelig om ikke bonden får mulighet til å øke inntektene.

Solveig Bratteng Rønning

Yrke:                     Melkebonde

Født:                     1982

Bosted:                Utskarpen i Rana kommune

Sivilstatus:          Samboer og to barn

Utdannelse:        Grunnfag i litteratur og mellomfag i drama og teater (NTNU).  Mastergrad i strategi (siviløkonomi) fra TØH.

  • Tok over familiegården Sletten i 2009.
  • Sletten har en melkekvote på 400.000 liter, 50 melkekyr, 130 ungdyr og 500 mål dyrket mark fordelt på 35 åkrer.
  • Investerte 6,5 millioner kroner i gården i 2012.  Storparten av dette gikk til nytt melkefjøs.
  • Samlet gjeld på gården er på rundt 8 millioner kroner.
  • Arbeider 26 dager i måneden.  I løpet av et år er anslått antall arbeidstimer 3200. Tok ut 14 dager ferie i 2012.
  • Samlet årsinntekt: ca. 350 000.
  • Timelønn: 112,5 kroner

Vi som er på vakt 24 timer i døgnet må få betalt for det. Jeg må ha råd til å ta med mine barn på ferie og jeg må ha råd til å betale noen for å gå i fjøset når jeg er syk eller må være hjemme sammen med barna. Jeg må få de samme mulighetene som andre.  Solveig Bratteng Rønning (30)

 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere