I eposten skriver Rigmor Freberg:

Med dette vil vi vise at vi er skuffet. Jordbruket,VI, har levert et krav som viser hva som skal til for å kunne øke matproduksjonen i Norge. At vi skal få en inntekt og lik kronemessig inntektsutvikling på lik linje med andre grupper.  Jordbruksoppgjøret er viktig for hver eneste borger og forbruker,det har ingenting med bøndenes lommebøker som noen sier, men maten du får på bordet.
Det blir færre av oss bønder men likevel klarer vi å produsere mere mat,og vi gjør det billigere enn før. Vi har tilpasset oss-men vi har ikke fått mye igjen. Det er mye jobb som blir lagt ned,hardt arbeid.  Hvor mange orker dette,gi av seg selv når en ikke blir hørt.
 
På kaia i Horten stod det følgende Budskap. 

Under ser vi bilde fra tunnelen over E-18.