Rune Håkstad i fylkesstyret holdt appell.

 

Det var et 20 talls traktorer og  cirka 50 bønder og sympatisører samlet på torget. En vellykket markering med stor mediadekning. Etter markeringen kjørte traktorene sakte rundt i sentrum, dette til stor frustrasjon for andre billister.