Bønder i brannberedskap

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Traktor med gjødselvogn

Bønder i heile landet fyller no gjødselvognene med vatn for å vere i beredskap i tilfelle brann.

Det gode og varme sommarvêret er noko folk flest gler seg over. Men det byr også på utfordringar. Tørke er eit problem for mange bønder, og det gir også ekstrem brannfare fleire stader. Fleire av fylkeslaga til Norges Bondelag har derfor gått ut og oppmoda bøndene i fylket til å fylle gjødselvognene med vatn.

- Viktig at folk stiller

- Det ville vore kjempeflott dersom alle bønder som har moglegheit til det hadde vatn ståande på vogna. Dette ville hatt mykje å seie for brannberedskapen. Om det skulle ta av med ein storbrann, er det behov for at folk stiller, seier Oddvar Mikkelsen, leiar i Møre og Romsdal Bondelag, eitt av fylkeslaga som har bedd folk om å stille i beredskap. 

Det tar tid å fylle opp tanken på gjødselvogna, og ein del av beredskapen er at dette er klart før det eventuelt skjer noko. 

Bønder har tidlegare bidratt til å hindre skadeomfanget ved brann, ved å stille opp med gjødselvogner fylt med vatn. 

Dei næraste til å hjelpe

– Vi har bønder i alle bygder over heile fylket. I mange tilfelle vil dei vere dei næraste til å hjelpe om det skulle begynne å brenne. Det viktigaste for oss er å væee klar om noko skulle skje, seier Mikkelsen.

Også styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag, Henriette Sunde har gått ut og oppmoda eigne medlemmar til å fylle vogna og melde ifrå til fylkeslaget. 

- Det er viktig at vi gjer det vi kan. Derfor er det viktig å fylle opp møkkvognene med vatn slik at dei er klare om det skulle vere behov, seier Sunde, som ber folk fylle vognene der det er rikeleg med vatn, og ikkje restriksjonar. 

Ber folk sette seg på liste

Både Hedmark Bondelag og Oppland Bondelag ber folk fylle tanken og ta kontakt for å setje seg på ei beredskapsliste. Denne lista blir send inn til 110-sentralen. 

Hedmark: 

Dei som vil vere ein del av brannberedskapen, må gi melding til Hedmark Bondelag seinast søndag 3. juni. Då blir lista send over til 110-sentralen. Tankane må då vere fylt opp. 

Send tnamn, kommune og mobilnummer til hedmark@bondelaget.no

Oppland: 

Fyll opp tanken og send namn, kommune og mobilbnummer til oppland@bondelaget.no innan søndag 3. juni.

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere