Bønder, bli inspirert av Røros!

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Godt samarbeid mellom flere aktører er nøkkelen til suksess. Flere bønder kan lære av dette, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke i forbindelse med Rørosmat sin 10 årsdag.

 - Å samarbeide i små lokale samvirker kan gi eventyrlige resultater som hele lokalsamfunnet kan vokse på. Dette kan være inspirasjon for bønder i hele landet, sier Nils T. Bjørke i forbindelse med 10 års jubileet til Rørosmat.

 

Kristin Bendixvold (Daglig leder Rørosmat) Nils T. Bjørke (Leder, Norges Bondelag) og Guri Heggem (Salgsansvarlig storhusholdning)

 Et robust og bærekraftig landbruk er en forutsetning for lokalmatsuksess

 - Det er viktig at landbrukspolitikerne ser betydningen av å ha kjøtt – og melkeproduksjon fra robuste gårdsbruk også i distrikter som dette. Kun slik kan vi fortsette å bygge merkevarer som Rørosmat og utvikle videreforedlingsbedrifter, sier Guri Heggem i forbindelse med markeringen på Røros.

 Det er Tineprodusenter som leverer den økologiske melker til Rørosmeieriet som er en av de store aktørene

 - Uten Tineprodusentene hadde ikke vi hatt Rørosmat. Vi er totalt avhengige av bønder i hele distriktet og at de får utnytte det potensial som er i regionen, sier Heggem hos Rørosmat.

 Norges Bondelag var med på feiringen av Rørosmat  sitt 10 års jubileet den 14. november. Blant tema som Bondelaget er med å diskutere på markeringen er hvor lokalmat står om 10 år.

 Et viktig tema som er om politikerne vil legge til rette for utvikling av lokalmatproduksjon, som nå er i voldsom vekst.

 -Tilbud skaper etterspørsel og verdiskapning. Utvikler vi ikke et tilbud vil ikke forbrukerne etterspørre det heller. Men vi trenger utvikling for å skape verdiskapning, sier Nils T. Bjørke.

 Er det lite utvalg av lokalmatprodusenter i en butikk, så påvirker det salget av all lokalmat i den butikken. Stikkord som distribusjon, maktfordeling i verdikjeden og konkurransevilkår er viktige i denne forbindelsen. Vi opplever stadig økende fokus på matkvalitet. Vi er spente på hvordan nye politikere utformer en politikk som hensyntar dette, sierTrond Wilhem Lund i Rørosmeieriet.

Les mer om Rørosmat!

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere