Bønder, bli inspirert av Røros!

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Godt samarbeid mellom flere aktører er nøkkelen til suksess. Flere bønder kan lære av dette, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke i forbindelse med Rørosmat sin 10 årsdag.

 - Å samarbeide i små lokale samvirker kan gi eventyrlige resultater som hele lokalsamfunnet kan vokse på. Dette kan være inspirasjon for bønder i hele landet, sier Nils T. Bjørke i forbindelse med 10 års jubileet til Rørosmat.

 

Kristin Bendixvold (Daglig leder Rørosmat) Nils T. Bjørke (Leder, Norges Bondelag) og Guri Heggem (Salgsansvarlig storhusholdning)

 Et robust og bærekraftig landbruk er en forutsetning for lokalmatsuksess

 - Det er viktig at landbrukspolitikerne ser betydningen av å ha kjøtt – og melkeproduksjon fra robuste gårdsbruk også i distrikter som dette. Kun slik kan vi fortsette å bygge merkevarer som Rørosmat og utvikle videreforedlingsbedrifter, sier Guri Heggem i forbindelse med markeringen på Røros.

 Det er Tineprodusenter som leverer den økologiske melker til Rørosmeieriet som er en av de store aktørene

 - Uten Tineprodusentene hadde ikke vi hatt Rørosmat. Vi er totalt avhengige av bønder i hele distriktet og at de får utnytte det potensial som er i regionen, sier Heggem hos Rørosmat.

 Norges Bondelag var med på feiringen av Rørosmat  sitt 10 års jubileet den 14. november. Blant tema som Bondelaget er med å diskutere på markeringen er hvor lokalmat står om 10 år.

 Et viktig tema som er om politikerne vil legge til rette for utvikling av lokalmatproduksjon, som nå er i voldsom vekst.

 -Tilbud skaper etterspørsel og verdiskapning. Utvikler vi ikke et tilbud vil ikke forbrukerne etterspørre det heller. Men vi trenger utvikling for å skape verdiskapning, sier Nils T. Bjørke.

 Er det lite utvalg av lokalmatprodusenter i en butikk, så påvirker det salget av all lokalmat i den butikken. Stikkord som distribusjon, maktfordeling i verdikjeden og konkurransevilkår er viktige i denne forbindelsen. Vi opplever stadig økende fokus på matkvalitet. Vi er spente på hvordan nye politikere utformer en politikk som hensyntar dette, sierTrond Wilhem Lund i Rørosmeieriet.

Les mer om Rørosmat!

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere