Bønder aksjonerte over hele Nord-Trøndelag

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

Bønder over hele Nord-Trøndelag aksjonerte mandag etter bruddet i jordbruksforhandlingene.

En lang kortesje traktorer kjørte rundt Kolvereid sentrum.
- Folk er veldig godt fornøyd med at det ble brudd. Strikken var tøyd langt nok, særlig når det ble vist så liten vilje til å etterleve landbrukdsmeldinga, sier nestleder Gunnar Eirik Volden i Nærøy Bondelag.

På Kolvereid markerte bøndene sin misnøye med en traktorparade rundt sentrum, der 30 traktorer deltok. Deretter ble en brev overrakt kommunen.
"Skamtilbud" og "Hån mot bønder" var to av beskjedene til regjeringen fra Nærøy-bøndene.
Denne hengeren ble utplassert ved rundkjøringa på Gråmyra i Levanger.I Verdal møtte flere bønder på NAV for å melde seg arbeidsledige. Se video hos Verdalingen. Allerede søndag ble det hengt opp bannere og satt ut rundballer og hengere med et klart budskap.

I Stjørdal markerte bøndene sin misnøye med regjeringen på Torget, hvor traktorer med bannere ble stilt opp. Ved E14 ble det også hengt opp et banner med teksten: "Landbruksmelding verdi null".

- Jeg er godt fornøyd med markeringa vår. Folk mener det var rett å bryte. De ser ikke for seg at det var mulig å forhandle seg opp til et rett nivå sier leder Lars Fløan i Skatval Bondelag.

(Artikkelen blir oppdatert med bilder fra flere markering i Nord-Trøndelag utover dagen.)

Bøndene i Stjørdal aksjonerte på torget. (Foto: Arne Bjørn Fossen)

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere