En lang kortesje traktorer kjørte rundt Kolvereid sentrum.
- Folk er veldig godt fornøyd med at det ble brudd. Strikken var tøyd langt nok, særlig når det ble vist så liten vilje til å etterleve landbrukdsmeldinga, sier nestleder Gunnar Eirik Volden i Nærøy Bondelag.

På Kolvereid markerte bøndene sin misnøye med en traktorparade rundt sentrum, der 30 traktorer deltok. Deretter ble en brev overrakt kommunen.
"Skamtilbud" og "Hån mot bønder" var to av beskjedene til regjeringen fra Nærøy-bøndene.
Denne hengeren ble utplassert ved rundkjøringa på Gråmyra i Levanger.I Verdal møtte flere bønder på NAV for å melde seg arbeidsledige. Se video hos Verdalingen. Allerede søndag ble det hengt opp bannere og satt ut rundballer og hengere med et klart budskap.

I Stjørdal markerte bøndene sin misnøye med regjeringen på Torget, hvor traktorer med bannere ble stilt opp. Ved E14 ble det også hengt opp et banner med teksten: "Landbruksmelding verdi null".

- Jeg er godt fornøyd med markeringa vår. Folk mener det var rett å bryte. De ser ikke for seg at det var mulig å forhandle seg opp til et rett nivå sier leder Lars Fløan i Skatval Bondelag.

(Artikkelen blir oppdatert med bilder fra flere markering i Nord-Trøndelag utover dagen.)

Bøndene i Stjørdal aksjonerte på torget. (Foto: Arne Bjørn Fossen)