Bondens marked sånn rett før jul

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Denne helga kan du besøk et Bondens marked før jul - du har 14 steder å velge mellom - HER!

Illustrasjonsfoto: Bjørn Molstad.Her er oversikten over hvor du finner Bondens marked denne helga:

Arendal
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 10 - 15
Sted: Torvet

Asker
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 11 - 16
Sted: Torvet

Bergen
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 10 - 16
Sted: Fiskebryggen
Bodø
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 10 - 15
Sted: Torvet

Bærums Verk
Dato: søndag 16. desember
Åpningstid: kl. 12 - 18
Sted: Festplassen

Drammen
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 11 - 16
Sted: Bragernes Torg

Førde
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 10.30 - 16.00
Sted: Elvegården Førde Torg

Hamar
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 11 - 15
Sted: Triangelen

Levanger
Dato: Onsdag 19. desember
Åpningstid: kl. 11 - 16.30
Sted: Dampskipsbrygga

Lillehammer
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 10 - 16
Sted: Lilletorvet

Oslo
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 10 - 16
Sted: Valkyrie Plass (Bogstadveien)

Tromsø
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 10 - 15
Sted: Stortorvet

Trondheim
Dato: hver dag
Åpningstid: kl. 12 - 19
Sted: Torvet

Åndalsnes
Dato: lørdag 15. desember
Åpningstid: kl. 11 - 15
Sted: Torvet
 

Bondens marked i Norge ble etablert i 2003, etter inspirasjon fra tilsvarende konsepter i blant annet USA og Storbritannia. Bak Bondens marked i Norge står Norsk Landbrukssamvirke, Hanen (tidligere Norsk Bygdeturisme og Gardsmat), OIKOS, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Stiftelsen Bondens marked Norge ble stiftet 27. april 2010 etter å ha vært eid av Norsk Landbrukssamvirke fram til da. Stiftelsen Bondens marked Norge fungerer som en paraplyorganisasjon for de lokale markedene. De fleste lokale markedene rundt omkring i landet er bygget opp som andelslag hvor produsentene har andeler i sitt lokale marked. De lokale markedene drifter markedet/markedene i sin region.
Målsettingen til Bondens marked er å gi kundene lokalprodusert, fersk og smakfull mat i tillegg til direktekontakt med produsenten.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere