Bondens Marked en av åtte vinnere av Matprisen

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondens marked stakk av med prisen som Årets formidler, mens Heinrich Jung fikk Matprisen 2019.

Det ble en stor festaften på Vippa i Oslo da Matprisen ble delt ut mandag 11.november. Prisen løfter frem de som på ulikt vis spiller en rolle i å øke forbruket og produksjonen av økologisk og bærekraftig mat. I år ble også Kokkekarlas kokkestipend delt ut under arrangementet.

Matprisen 2019 til Heinrich Jung

Matprisen gikk i år til Heinrich Jung. Juryens begrunnelse er blant annet: «Et bærekraftig måltid handler i stor grad om det som skjer før måltidet. Kvaliteten på råvarene, hvordan de håndteres og behandles gjennom hele verdikjeden, hele veien fra jord til bord. Årets vinner er kanskje mest kjent som en representant for de som roter i jorda. Han har vist med største tydelighet at dårlig dyrevelferd og rovdrift ikke er en uheldig nødvendighet, men både en strukturell og empatisk svikt.»

Populære Bondens Marked fikk prisen for Årets formidler. Juryen løftete blant annet frem: «Årets vinner gir oss ikke bare innsikt i hvordan maten blir til, men lar også bønder og foredlere stolt kunne vise fram sine livsverk. Årets vinner viser oss mennesker og mat vi ikke visste fantes. Bondens Marked Norge tilbyr en møteplass, og har gjenetablert det sårt trengte mellommenneskelige båndet mellom jord og våre bord.

Norges Bondelag er av samarbeidspartnerne med Matprisen, noe leder Lars Petter Bartnes mener er viktig.

-Matprisen er en god arena for å vise mangfoldet og viktigheten av norsk matproduksjon i en større sammenheng, sier Bartnes.

Stolte vinnere

Kokkeprisen gikk til dyktige Mette Beate Evensen med tilholdssted i Trondheim, mens Sørlandsbaserte Restaurant Under ble Årets kjøkken.

Årets produsent ble Homlagarden, restauranten Hrímnir Ramen fikk Debioprisen. Steinerbarnehageforbundet gikk til topps i kategorien Barne- og ungdomsprisen. Godt Brød fikk prisen for Årets storkjøkken.

VGs matbørs fikk Utfordrerprisen. Juryen vektal i sin begrunnelse «Årets vinner fyller sitt mandat til punkt og prikke, men kanskje bør dette mandatet utvides. Årets utfordring går til et verktøy som har et potensiale til å kunne påvirke svært mange mennesker til å reflektere over hva slags mat og matproduksjon vi trenger mer av. Vi får vite prisen på alt, men ikke verdien av noe.»

KokkeKarlas stipend 2019 ble tildelt Astrid Regine Nässlander «Astrid inspirerer til å tenke helhetlig rundt maten vi tilbereder og spiser, og gjennom dette gjør hun kokkeyrket attraktivt for flere. Astrid tar over driften av Salten Kjøtt og Vilt AS i Steigen i 2020, og vil benytte stipendet til å heve sin egen kompetanse knyttet til kjøttforedling og produksjon med høye etiske verdier», skriver juryen.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere