Illustrasjonsfoto: Mats OlsenNår de nordiske landbruks-, mat og fiskeriministrene møtes til sommermøte i Trondheim 26.-29. juni, har de også med seg en tydelig melding fra NBC - Nordens Bondeorganisationers Centralråd:

Bøndenes unike rolle

-De nordiske bøndenes unike rolle som matprodusent, leverandør av kulturlandskap, grønne tjenester og energi må anerkjennes og løftes fram. Rammevilkårene må legges til rette for et framtidsrettet og bærekraftig landbruk basert på nordiske ressurser, der bøndene har gode nok arbeidsforhold og inntektsmuligheter for å sikre rekruttering i neste ledd.

NBC oppfordrer de nordiske ministrene å legge vekt på følgende:

  • Mer fokus på landbruket i Nordisk Råds strategi for grønn vekst
  • Legge til rette for bruk av potensialet forproduksjon av ren energi som ligger i det nordiske landbruket
  • Etablere en framtidsrettet strategi for de nordiske landbruket som sikrer en omfattende forskningsinnsats for å håndtere klimaproblemene
  • En klar strategi foroppfølging på Rio+20-møtet: Uten landbruk vil overgangen til grønn bærekraftig økonomi ikke lykkes.

Landbruket har en nøkkelrolle

-Det nordiske landbruket har mange funksjoner ut over å produsere rene og gode råvarer, holde kulturlandskapet i hevd og sørge for sysselsetting innen matvareproduksjon og treindustri. Et aktivt drevet landbruk danner grunnlag for verdiskaping og sysselsetting i andre næringer. I distriktene har landbruket en nøkkelrolle for opprettholdelse av bosetting, infrastruktur og velferd, heter det i brevet som er sendt de norske landbruks-, mat og fiskeriministrene.