Bøndene vert taparar i lønsutviklinga

Av Øystein Moi,
  • Tips en venn om denne siden

-Tilbodet frå staten er beint fram provoserande , seier Birte Usland i Vest-Agder Bondelag.

Fylkesleiaren i Vest-Agder Bondelag, Birte Usland, er klinkande klår på at ho ikkje kan tilrå å underskrive ein avtale med staten kor bøndene fær tilbod om ei lønsauke på 13 000 kroner. Den generelle lønsveksten i Noreg er forventa å verte på 17 500 kroner for "vanlege" lønsmottakarar i 2012.

Bøndene alt i utgangspunktet ligg langt etter i lønsutviklinga, strekar Usland under.  - "Det kan då ikkje kome på tale å underteikne ein avtale før 17 000 kroner i lønsauke vert passert med god margin."

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere