Bøndene toger mot Statsministeren

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

"Opptog for økt norsk matproduksjon" har satt seg i bevegelse mot Statsministerens kontor. Over 2500 deltar.

Bakgården i Landbrukets Hus - og fortsatt strømmet folk til, foto: Per Ole Ranberg-Jeg tror regjeringa med Stoltenberg i spissen undervurderte vår evne til å mobilisere, sa generalsekretær Per Skorge til deltakerne i opptoget. - De visste nok at vi var godt organisert, men trodde nok knapt at det var mulig at mottrykket skulle bli så kraftig.

- Vi har startet på et maratonløp. Et politisk maratonløp. Vi har kommet godt i gang, men det er langt igjen for å nå målet om økt matproduksjon og tetting av inntektsgapet til andre grupper. Nå er det avgjørende at vi disponerer kreftene på en god måte. Opptoget i dag er avslutninga på første etappen i løpet, og jeg tror det blir etappeseier, sa Bondelagets generalsekretær Per Skorge.

Bakgården i Landbrukets Hus var mer enn full da bønder fra hele landet samlet seg FØR toget . Deltakerne fikk både mat og drikke, før Bondelagsleder Nils T. Bjørke satte toget i bevegelse. Først i retning av Stortinget, dernest med kurs for Statsministerens kontor. Om lag 40 traktorer dannet en svært synlig avslutning på det store bondetoget.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere