Jordbruksforhandlingene er viktige for inntektsmulighetene, arkivfoto: Marthe Haugdal.I en undersøkelse Landbrukets Utredningskontor (LU) har gjort for Norges Bondelag, svarer 53 prosent av de spurte at jordbruksforhandlingene er svært viktige for inntektsmulighetene på garden. 32 prosent mener de er viktige. I 2008 svarte 59 prosent svært viktig, 27 prosent viktig.

Viktigst for mjølkeprodusentene

Det er mjølkeprodusentene som legger størst vekt på jordbruksforhandlingene. 60 prosent av produsentene mener forhandlingene er svært viktige for inntektsmulighetene, mens 29 prosent betrakter forhandlingene som viktige.. Lavest oppslutning er det hos produsenter av grønnsaker, frukt, bær og blomster der 42 prosent mener jordbruksforhandlingene er svært viktige.

Vest, Trøndelag og Nord-Norge

Samtidig viser tallene at det er bønder fra Vest-Norge, Trøndelag og Nord-Norge som mener at jordbruksforhandlingene er svært viktige for inntektsmulighetene. I Vest-Norge svarer 58 prosent svært viktig, 26 prosent viktig, mens tallene for Trøndelag og Nord-Norge er henholdsvis 60 prosent og 32 prosent.

Bondelagets temaside jordbruksavtalen