Bøndene inn i forhandlinger med folket i ryggen

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

9 av 10 sier de vil ha et landbruk av samme omfang som i dag. – Et kraftig signal til regjeringen før jordbruksforhandlingene, sier bondelagslederen.

Nordmenn vil ha norsk mat. I dag delte bønder ut frokost som takk for støtten i hele landet.

En ny meningsmåling, gjort av Ipsos MMI for Norges Bondelag, viser at landbruket har stor støtte i folket. Av 1012 nordmenn svarer 87 prosent at de er for norsk landbruk av samme omfang som i dag.  I likhet med fjoråret kan bøndene derfor gledelig konstatere at 9 av 10 støtter det arbeidet de gjør. 26. april leveres kravet til årets jordbruksforhandlinger.  

- Vi gleder oss stort over å ha det norske folk i ryggen. Denne målingen viser at de som vil bygge ned landbruket er i et solid mindretall. Det bør være et kraftig signal til den sittende regjeringen i de kommende jordbruksforhandlingene, og til de borgerlige partiene foran høstens stortingsvalg, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.  

Dette er det folket mener er de viktigste grunnene til å støtte det norske landbruket:

Kjører traktorene inn i byen onsdag morgen

I morgentimene onsdag 10. april deler bønder over hele landet ut frokost til folket.

Bilder fra frokostutdelingen i Oslo

- Forbrukerne setter pris på trygg, norsk mat. Ved å dele ut frokost, ønsker vi å si takk til alle som støtter opp om norsk matproduksjon og samtidig gi folk en god start på dagen, sier Nils T. Bjørke.

- Vi tar med oss traktoren til byen denne morgenen. Mange husker bruddet i jordbruksforhandlingene i fjor, da traktorene var godt synlig i bybildet. Vi ønsker ikke en gjentakelse i år, men Bondelaget er ingen garantist for en jordbruksavtale, og mat på norske ressurser krever et konkurransedyktig inntektsnivå, varsler Bjørke.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere