Artikkelen vil bli oppdatert etterhver som det kommer inn nye bilder.

Bodin Bondelag_Klar beskjed om hva vi mener om årets jordbruksforhandlinger.

Bodin Bondelag_ Blokkering av parkeringsplasser foran Fylkeshuset

Bodin Bondelag_ Forberedelser gjøres foran postkontoret i Bodø natt til 14. mai.

Bodin Bondelag_ Klargjøring for aksjon i Bodø.

Bodin Bondelag_ Rundballer og klistermerker foran Rådhuset i Bodø.

Sørfold og Fauske Bondelag_ Minnesmerke over de nedlagte bruk de siste årene.

Nord Rana Bondelag_Klar for aksjoner.

Vefsn Bondelag_Plassert noen rundballer med høvelig tekst langs E6 og Rv. 78

Leirfjord Bondelag_Bonden protesterer på årets jordbruksforhandlinger