Bøndene brukte kvelden og natta til utplassering av rundballer foran statens hus, fylkesbygget, rådhuset og traktorer ble parkert på flere parkeringsplasser i sentrum av Bodø.

Bildene er tatt på City Nord i Bodø da Bondelaget aksjonerte.

Fra Bodin Bondelag Frank Storteig og Svein Åsbakk.

Medlemmer i Bodin Bondelag i samtale med Hans Kristian Karlsen.

Nestleder i Nordland Bondelag Kåre Holand blir intervjuet av NRK.

Morten Ramdal og Karl Olav Karlsen i samtale med en besøkende til City Nord.

Styremedlem i Nordland Bondelag Jan Gunnar Eilertsen i samtale med en av kundene på City Nord.