Her fra E-18

Her fra Lågendalen

Fra E-18

 

Fra Horten havn

Fra E-18 fredag

Fra E-18

Regjeringa satser ikke på norsk matproduksjon

 Det er brudd i jordbruksforhandlingene mellom landbruksorganisasjonene og staten.  Stortinget har bedt bøndene om å produsere mer mat. Vi utfører gjerne den viktige samfunnsoppgaven, men det må lønne seg!

 Norges Bondelag sier nei til rammebetingelser som:

-          Gir bøndene dårligere inntektsmuligheter enn andre grupper

-          Vil bremse norsk matproduksjon

-          Gir et dårlig grunnlag for rekruttering

-          Ikke gir muligheter for nødvendige investeringer for framtida

-          Ikke legger til rette for en sterk norsk næringsmiddelindustri

 Staten tilbød bøndene inntektsmuligheter på 13 000 kroner. Andre grupper kan regne med en inntektsvekst på over 17 000 kroner. I stedet for å tette inntektsgapet, øker forskjellene!

  

Gi oss mulighet til å øke produksjonen av norsk mat!