Bønder fra Bondelaga i Gjerpen, Solum, Eidanger  og Lardal, samt leder i Telemark Bondelag Kjell A. Sølverød. Foto: Synne Vahl Rogn.

For å vise det og markere misnøye med regjeringas tilbud i jordbruksforhandlingene, blokkerer vi utkjøring av mel til bakeriene og det betyr at butikkhyllene kan bli tomme for brød.

- Aksjonene er rettet mot regjeringa. Regjeringa har satt som mål å øke matproduksjonen med én prosent i året. Tilbudet gir ikke det løftet landbruket trenger i en situasjon hvor det blir mindre areal i produksjon og produksjonen per innbygger går ned. Da må vi si klart i fra, sier Nils T. Bjørke.

Akerhsusbønder blokkerer inngangen til Lantmännen på Bjølsen i Oslo. Foto: Marthe Haugdal.

Les mer om bøndenes blokade.