Bøndene aksjonerte over store delar av Agder

Av Øystein Moi,
  • Tips en venn om denne siden

Den landsdekkjande aksjonen mot statens tilbod gjekk som ein farsott gjennom store delar av Agder måndag.

Den venesæle, og alltid smilande, åseralsguten Bjørn Ljosland hadde køyrd traktor halve nåtta for å vere på plass i rett tid framføre  fylkeshuset i Kristiansand. Ein køyretur på 110,6 km kvar veg. Imponerande. Korkje meir eller mindre. (foto: øystein moi )

 Sjur Lauvdal, frå Marnardal, cruisa rundt i Kvadraturen med traktor, tilhenger - og ein klår bodskap. (foto: øystein moi )

 

Fylkesmann Ann - Kristin Olsen kom verkeleg i vinden denne morgonen. Ho var etterspurd både hjå bøndene - og hjå dei frammøtte regionale bladfykane. (foto: øystein moi )

 

Eikdølen, og nestleiaren i Vets-Agder Bondelag, Audun Meland treiv tak i greipa og var tidleg klår til kamp. Audun er ein røynd Heimevernsoffiser og kan det aller meste om taktikk, forsvar - og beredskap. (foto: øystein moi )

 

Birte fekk mange tøffe og utfordrande spursmål frå Kringkastinga. Som vanleg tok ho dette med eit stort smil. (foto: øystein moi )

Staute, velfødde og kampklare bønder framføre fylkeshuset i Kristiansand. ( foto: moisund.com )

 

Bønder i byen. ( foto: øystein moi )

 

 Foto: øystein moi

 

Her kan du lese fleire reportasjar frå Sørlandet:
 

Avisen Agder                 Farsunds Avis                  Lindesnes             NRK      Agderposten

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere