Bondelandet med siste generasjons bønder

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Du jobber for mye, for for lite, er beskjeden Svein Stubberud får fra barna side. Onsdag er han med i "Bondelandet".

Kornbonde Svein Stubberud, foto: Felleskjøpet.Svein Stubberud er blant annet leder av kornutvalget i Norges Bondelag, og oppfatter seg selv om siste generasjons bønder. - Jeg driver 20 gårder, men det er få som vet at mange som bor på gårder i dag, leier bort jorda og bruke ferie og fritid til at gården forøvrig skal se bra ut.

Programmet som sendes på NRK2 onsdag kveld og seinere på NRK1 er en norsk dokumentarserie som tar utgangspunkt i at mange bønder legger ned gårdsdrifta i det karrige, langstrakte fjellandet vårt. - Vil norsk landbruk klare seg i en moderne verden, er et av spørsmålene som blir stilt i programmet der du også møter økonomen Merete som tar over familiens eplegård og får flere overraskelser.

For Svein Stubberud ble inngangen til "Bondelandet" en telefon han tok til NRK i fjor på disse tider med beskjed om at "nå er det siste gang jeg tresker dette jordet". NRK kom, men Svein har fått tid til å treske det samme jordet i år også i påvente av den endelige avgjørelsen om hvor IKEA skal bygge i Vestby i Akershus.

-Selv har ikke Svein Stubberud sett programmet som sendes onsdag. - Men, sier han, - jeg har satt søkelys på jordvern og framtidig matproduksjon, og håper det også blir budskapet i det endelige programmet.

Bondelandet

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere