Bondelandet med siste generasjons bønder

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Du jobber for mye, for for lite, er beskjeden Svein Stubberud får fra barna side. Onsdag er han med i "Bondelandet".

Kornbonde Svein Stubberud, foto: Felleskjøpet.Svein Stubberud er blant annet leder av kornutvalget i Norges Bondelag, og oppfatter seg selv om siste generasjons bønder. - Jeg driver 20 gårder, men det er få som vet at mange som bor på gårder i dag, leier bort jorda og bruke ferie og fritid til at gården forøvrig skal se bra ut.

Programmet som sendes på NRK2 onsdag kveld og seinere på NRK1 er en norsk dokumentarserie som tar utgangspunkt i at mange bønder legger ned gårdsdrifta i det karrige, langstrakte fjellandet vårt. - Vil norsk landbruk klare seg i en moderne verden, er et av spørsmålene som blir stilt i programmet der du også møter økonomen Merete som tar over familiens eplegård og får flere overraskelser.

For Svein Stubberud ble inngangen til "Bondelandet" en telefon han tok til NRK i fjor på disse tider med beskjed om at "nå er det siste gang jeg tresker dette jordet". NRK kom, men Svein har fått tid til å treske det samme jordet i år også i påvente av den endelige avgjørelsen om hvor IKEA skal bygge i Vestby i Akershus.

-Selv har ikke Svein Stubberud sett programmet som sendes onsdag. - Men, sier han, - jeg har satt søkelys på jordvern og framtidig matproduksjon, og håper det også blir budskapet i det endelige programmet.

Bondelandet

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere