Bondelagslederen gleder seg til årsmøte

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagsleder Nils T. Bjørke forventer en god debatt på hvordan landbruksnæringen skal arbeide videre for å sikre norsk matproduksjon.


Bondelagsleder Nils T. Bjørke på årsmøtet i 2011, arkivfoto: Per Ole Ranberg.

- På årsmøtet forventer jeg at vi får en god debatt om hvordan landbruksnæringen skal jobbe videre og utnytte den positive tilbakemeldingen vi har fått etter aksjonene, for å få et løft for landbruket framover, sier Bjørke.

Omtrent 270 personer deltar på årsmøtet i Bondelaget, som går av stabelen på Lillehammer onsdag og torsdag denne uken.

- Det blir ekstra moro med kåring av årets lokallag og utdeling av årets Askeladdpris. Jeg gleder meg til årsmøtet, og håper på en god debatt, slik at utsendingene reiser hjem topp motiverte for å arbeide videre for å sikre norsk matproduksjon framover, sier bondelagslederen.

Besøk av landbruks- og matminister Brekk

Den første dagen får Bondetinget også besøk og ord fra landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Onsdag 13. juni rundes av med søkelys på hvilke rammevilkår verdens bønder trenger for å produsere nok mat. Presidenten i WFO )World farmers organisation), Robert Carlson kommer rett fra organisasjonens generalforsamling i Roma. Det samme gjør Bondelagets første nestleder, Berit Hundåla som er styremedlem i den nye, verdensomspennende organisasjonen for bønder.

Dag to er foruten de vanlige årsmøtesakene, viet til landbruk og politikk 2013. Temaet blir presentert av andre nestleder, Brita Skallerud og tidligere RV-politiker, nå daglig leder for Litteraturhuset, Aslak Sira Myhre.

Dag to inneholder også et innlegg ved kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Alt om årsmøtet på bondelaget.no

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere